Bibliotek får JO-kritik för PK-censur

Publicerad 15 januari 2018 kl 21.45

Lag & Rätt. Justitieombudsmannen (JO) kritiserar två bibliotek som vägrat tillhandahålla invandrings­kritisk litteratur trots förfrågan från allmänheten. Enligt myndigheten strider agerandet mot grundlagen.

Gilla artikeln på Facebook

Det är i JO:s årsbok för året 2016/17 som justitie­ombudsmannen Cecilia Renfors redogör för hur grundlagens krav på saklighet och opartiskhet ska tillämpas i statlig och kommunal verksamhet.

I två beslut kritiseras två folkbibliotek för att ha vägrat tillhandahålla politiskt inkorrekt litteratur på invandringsområdet. Det handlar bland annat om Julia Caesars bok om den hårt kritiserade svenska mångfalden.

Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ha ett folkbibliotek, vars tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

"När ett folkbibliotek planerar inköp ska man bl.a. se till att utbudet inte inskränks utifrån ideologiska, politiska eller religiösa utgångspunkter", påpekar JO i sin årsbok och fortsätter:

"Omständigheterna i de två besluten var likartade; två personer ville låna böcker med invandringskritiskt innehåll, och de två biblioteken nekade att köpa in eller fjärrlåna böckerna. I det ena fallet hänvisades till att den aktuella boken var främlingsfientlig och inte uppfyllde kravet i bibliotekets medieplan om värderingar. Det biblioteket hade tydliga riktlinjer för inköp, där det angavs att den viktigaste faktorn vid kvalitetsbedömningen var värderingar, såsom könsroller, främlingsfientlighet, rasism och liknande. I det andra fallet hänvisades mer allmänt till bibliotekets interkulturella handlingsplan, verksamhetsplanen och förvaltningens värdegrund."

Men detta synsätt är felaktigt, enligt JO, som nu uppmanar biblioteken att följa lagen.

"Objektivitetsprincipen i regeringsformen, liksom bibliotekslagen och dess förarbeten, ger enligt min bedömning klart besked om att det inte är möjligt att avstå från ett bokinköp med hänvisning till de åsikter som förs fram i boken", skriver Renfors och avslutar:

"Yttrandefriheten innebär att det får föras fram åsikter och påståenden som inte är i enlighet med principen om alla människors lika värde eller andra grundläggande principer för en demokrati, så länge uttalandena inte är brottsliga. Grundtanken i en demokrati är att uttalanden av det slaget kan bemötas av dem som har en annan uppfattning".


Nyheter från förstasidan

Miljoner Hongkongbor ska erbjudas brittiskt medborgarskap

Boris Johnson öppnar för massivt kinesinflöde. "Vi ska omedelbart gå vidare för att de ska få den här möjligheten."0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Mer från Lag & Rätt

Vetenskap

Ryssland: Covid-19 kan göra män sterila. Hälsodepartementet slår larm.0 

Så uppstod de svenska stenblocksfälten. Upptäckten unik för de senaste 200 åren.0