Estoniakatastrofen

Estonia-utredningen återupptas inte

Publicerad 15 februari 2024 kl 11.22

Inrikes. Åklagaren har i dag beslutat att inte återuppta den tidigare nedlagda förundersökningen – och inte heller inleda någon ny förundersökning – rörande Estonias förlisning. Enligt åklagaren finns inget som tyder på att brott har begåtts.

Dela artikeln

I november 2020 fick Åklagarmyndigheten in en begäran om att den nedlagda förundersökningen om det begåtts brott i samband med Estonias förlisning skulle återupptas eller en ny utredning inledas.

Detta skedde eftersom det kommit fram nya uppgifter i en uppmärksammad tv-dokumentär som visade hål i fartygets skrov.

Den estniska säkerhetsutredningsmyndigheten beslutade att inleda en preliminär bedömning med anledning av de nya uppgifterna. Statens haverikommission i Sverige och Olycksutredningscentralen i Finland beslutade att bistå den estniska myndigheten i sin bedömning.

– Baserat på vad som framkommit genom utredningsmyndigheternas åtgärder finns det inget som tyder på att det skulle ha skett en kollision med ett fartyg eller ett flytande föremål och inte heller någon explosion i fören. Inte heller har något annat framkommit som ger anledning att anta att ett brott har begåtts. De ytterligare åtgärder som planeras av utredningsmyndigheterna förväntas inte påverka min bedömning. Därmed ska inte förundersökning inledas och ärendet avslutas, säger kammaråklagare Karolina Wieslander i ett uttalande.

M/S Estonia förliste i Östersjön den 28 september 1994 och 852 människor omkom. Hon var på väg från Tallinn till Stockholm.

Under 1990-talet bedrevs en förundersökning om det begåtts brott i samband med Estonias förlisning. Den lades ned av åklagare 1997. Beslutet att lägga ned förundersökningen begärdes överprövat till en överåklagare och slutligen till riksåklagaren som 1999 beslutade att inte återuppta förundersökningen eftersom de brott som förundersökningen omfattade då var preskriberade.

Riksåklagarens beslut begärdes i sin tur omprövat, men riksåklagaren beslutade 2000 att inte ändra sitt tidigare beslut.


Nyheter från förstasidan

Bidragsfuskande ministern ska stoppa bidragsfusk

"Nu blir det enkelt att komma åt fusket". Försäkringskassan ska få hjälp kontrollera det utbredda så kallade VAB-fusket.0 

Ekonominyheter

Polen utesluter räntesänkningar

"Tidigast 2026".. Behåller styrräntan på 5,75 procent – trots lägre inflation än Sverige.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.