Falska nyheter

Granskning Sveriges senaste reportage avslöjar en lång rad felaktigheter i TV4:s rapportering om påstådd rysk underrättelseverksamhet i Sverige.

Falsk TV4-nyhet om "rysk påverkan"

Publicerad 9 april 2017 kl 23.21

Inrikes. Det pågår en "rysk påverkanskampanj" mot Sverige, påstod TV4 i ett stort uppslaget inslag. Men uppgifterna som TV4:s källa, forskaren David Lindahl på FOI, förde fram i programmet handlade över huvud taget inte om Sverige eller Ryssland – utan om ett okänt intrångsförsök mot ett Natoland.
– Det utelämnades av TV4, säger David Lindahl till Granskning Sverige.

Gilla artikeln på Facebook

– Även här i Sverige förekommer ryska aktiviteter med syfte att splittra samhället och störa den demokratiska processen.

– Det sker genom spridning av falsk information och underrättelsearbete på nätet. Ryssland har blivit alltmer aggressivt i sina försök att påverka det svenska samhället. Det slås fast i en ny forskningsstudie från Utrikespolitiska institutet.

Så påannonserades ett TV4-inslag med rubriken "Ryskt intresse att störa även i Sverige" som sändes den 7 februari i år.

I inslaget intervjuades en man i 20-årsåldern vid namn Sebastian Åsberg som gjorde gällande att Ryssland sedan två år tillbaka bedriver en "koordinerad påverkanskampanj" och sprider "desinformation och propaganda" i Sverige. Åsberg påstods av TV4 vara "forskare vid Utrikespolitiska institutet".

Men när Granskning Sverige ringer upp Utrikespolitiska institutet visar det sig att Sebastian Åsberg inte jobbar där.

– Han har ingen position hos oss just nu. Han har varit praktikant hos oss tidigare, säger Astrid Benkö, kommunikatör vid Utrikespolitiska institutet, till Granskning Sverige.

Av Sebastian Åsbergs sida på Linkedin framgår att han arbetar som handläggare på Migrationsverket.

Det visar sig också att den "forskningsstudie från Utrikespolitiska institutet" som TV4 hänvisar till i inslaget inte alls kommer från Utrikespolitiska institutet.

Så TV4 ljuger när de säger att det är en rapport från Utrikespolitiska institutet?

– Ja, det är helt fel. UI gör inga rapporter. Jag vet inte varför tidningarna skrev att det är en rapport från Utrikespolitiska institutet. Det finns inga rapporter från Utrikespolitiska institutet av ett sådant kollektivt slag, säger Lena Jonsson, forskare vid Utrikespolitiska institutet, till Granskning Sverige.

I inslaget skapar TV4 också intrycket att ryska agenter kartlägger svenska politiker genom att kontakta deras barn på sociala medier:

– En till synes oskyldig vänförfrågan på Facebook kan vara en del i Rysslands underrättelsearbete, säger TV4:s speakerröst.

– Barn till politiker och opinionsbildare kontaktas på sociala medier och sedan kartläggs familjens vanor och åsikter.

TV4 försöker underbygga påståendena genom ett kort klipp ur en intervju med David Lindahl, som är IT- och säkerhetsexpert vid Totalförsvarets forskningsinstitut.

– Om man kan övertyga barnen att man är en kompis till dem så kan man sedan övertyga dem att man ska dela lösenord, man ska få dem att gå in på sidor där de kan ladda ned mjukvara, säger David Lindahl i inslaget.

Men när Granskning Sverige ringer upp David Lindahl säger han att såvitt han vet har Ryssland aldrig gjort något sådant intrångsförsök som det talades om i TV4-inslaget. Han redogjorde för ett intrångsförsök som inte ägde rum i Sverige, utan i ett Nato-land, och där det inte fanns några uppgifter om att Ryssland skulle ha legat bakom försöket.

– Det utelämnades av TV4, säger David Lindahl till Granskning Sverige.


Nyheter från förstasidan


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.