Alltinget i Reykjavik.

Islands radikala förslag: Gör om banksystemet från grunden

Publicerad 1 april 2015 kl 21.12

Ekonomi. Under gårdagen publicerades en utredning av Frosti Sigurjonsson, ledamot i det isländska alltinget. Rapporten, som beställts av den isländska premiärministern, manar till en revolutionär omstöpning av Islands – och i förlängningen världens – banksystem.

Gilla artikeln på Facebook

För sju år sedan blev Island en symbol för 00-talets enorma kreditexpansionen som slutade i kraschen 2008. Landet, med ett befolkningstal i nivå med en större svensk stad, förvandlades på kort tid till ett globalt finansiellt kasino.

Som mest hade önationens tre största bankers sammanlagda balansräkningar svällt till 10 gånger värdet av landets BNP. Finanskrisen 2008 blev ett abrupt och dramatiskt slut på kreditfesten.

Sedan dess har landets ekonomi gjort en anmärkningsvärd återhämtning. Såpass att Paul Krugman, vinnare av Riksbankens ekonomipris i Nobels minne, har döpt åtgärderna – och ibland frånvaron av åtgärder i krisens spår – till att "göra en Island".

Det egensinniga ö-folkets krisrecept är som följer: Låt bankerna gå omkull, devalvera valutan om du har en egen riksbank, inför kapitalkontroller och lämna utländska fordringsägare ute i kylan.

Landet har fortsatt driva sin rebelliska tvärtom-linje sedan dess. Senast när man drog tillbaka sin ansökan om EU-medlemskap. Och under gårdagen publicerades en utredning beställd av den isländska statsministern som föreslår att de privata bankerna helt fråntas sin förmåga att skapa pengar.

Enligt förslaget ska istället centralbanken erhålla monopol på att skapa pengar. Dessutom ska makten över vart de nyskapade pengarna tar vägen separeras ifrån själva pengaskapandet. Istället är det landets lagstiftande församling, alltinget, som ska rösta om vart pengaflödet ska ta vägen. Förslagen syftar till att minska riskerna i det monetära systemet och flytta vinsterna i penningskapandet ifrån bankerna till staten.

Adair Turner, författare av rapportens förord och medarbetare på den brittiska centralbanken Bank of England, säger att de åtgärder som vidtagits för att göra det nuvarande finansiella systemet mer stabilt har "misslyckats med att åtgärda ett grundläggande problem – bankernas förmåga att skapa krediter, pengar och köpkraft, och den instabilitet som oundvikligen följer".

– Island som är en självständig stat med en egen valuta har möjlighet att överge det nuvarande instabila systemet med ‘fractional-reserve banking’, menar utredningens författare Frosti Sigurjonsson.

Fractional-reserve banking är grunden i det rådande monetära systemet och bygger på att banker kan låna ut det egna kapitalet med en viss multiplikator som bestäms av centralbanken, och på så vis skapa nya pengar.

Islands statsminister Sigmundur Gunnlaugsson välkomnar förslagen.

– Dessa insikter kommer bli ett viktigt bidrag i framtida diskussioner, här och utomlands, om pengaskapande och penningpolitik, säger han.


Nyheter från förstasidan

Efter bilbränderna: Kommuntopp uppmanar föräldrar anmäla sina barn

Eskilstuna skakas av stort antal brandattentat. S-toppen: "Kommer man hem och stinker bensin kan det ju vara en signal."0 

Ekonominyheter

Företagare ska kunna dömas för bidragsbrott

Utskottsinitiativ mot bidragsfusk.. Nu ska bidragsbrottslagen även omfatta statliga stöd till företag.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.