Asylkryssaren Ocean Gala

"Lägg asylkryssaren vid Skeppsbron istället"

Publicerad 7 mars 2016 kl 11.04

Debatt. Den lyxkryssare som Migrationsverket vill använda som jättelikt asylboende i lilla Härnösand borde istället placeras i centrala Stockholm, på gångavstånd till politiker, journalister och politiskt korrekta artister. Det skriver den pensionerade sjökaptenen Lars Johansson.

Gilla artikeln på Facebook

Migrationsverket är i färd med att teckna avtal om "asylboende på vatten". Skeppsmäkleriet Tore Ulff erbjuder en pråm med baracker på. Ett bolag i Florida, med konkurserfarna norrmän bakom, erbjuder ett kryssningsfartyg för minst 1.790 asylsökande.

Fartyget är inte vilket som helst; det är nämligen Royal Caribbean Cruises tidigare M/S Viking Serenade, nu omdöpt till Ocean Gala och registrerat i Bahamas. Det ansågs som världens störta kryssningsfartyg när det byggdes år 1982 i Frankrike. Under namnet Island Escape härjade dock allvarliga salmonellautbrott ombord vid flera tillfällen.

Staten ska betala 810.870 kronor per dag för fartyget, som då även ska stå för maten till flyktingarna. Det kan i sammanhanget påpekas att inget annat handelsfartyg i världen av denna ålder och storlek tjänar i närheten av så hög hyra i det rådande, ekonomiskt mycket bistra, sjöfartsklimatet. Möjligen låter detta ändå som en lysande affär för Migrationsverket eftersom de i synnerhet jämför med vad alternativa asylboenden på landbacken ockrar ut.

Problemet är bara att man hittills ej lyckats ordna med kajplats i Sverige för det 185 meter långa fartyget, som nu ligger i norska Kristiansand och väntar klartecken för "destination svensk kommun". Det skrivs i Aftonbladet om en tilltänkt kaj i Härnösand, men det rapporteras också om en politisk majoritet på kommunal nivå där, som faktiskt inte vill medge tillstånd för asylboende i hamnen. Alla kommuner har förstås rätt till en uppfattning. Aftonbladet rapporterar att även Stockholms-baserade Tore Ulff har svårt att finna en kajplats i någon av landets kommuner för sin flyktingpråm som heter Bibby Stockholm. Trots namnet är pråmen ej svensk utan registrerad i skatteparadiset Barbados som likt Bahamas saknar bolagsskatt för ägande av pråmar och fartyg. Det är häpnadsväckande att Migrationsverket avser hyra in flytetyg vars ägarbolag ej behöver betala bolagsskatt någonstans alls på jorden.

Det är inte enkelt att finna kajplatser till flytetyg som Ocean Gala och Bibby Stockholm. Kajplatsen måste ligga i rimlig närhet till skolor, sjukhus, räddningstjänst, polis, en del andra samhällsinstanser (och kanske till och med kustbevakning och sjöfartsinspektion eftersom Migrationsverket här väljer två bekvämlighetsflaggade fartyg). Stena-koncernen drev en flytande flyktingförläggning 1990 i Göteborg på det då 40 år gamla fartyget M/S Stefan, så viss professionell kunskap finns även inom landets egna sjöfartskretsar.

Med 1.790 människor ombord blir Ocean Gala landets största asylboende, så det är bäst att vara förberedd på incidenter. Hur tänker Migrationsverket vid "brand ombord"? På vanliga kryssningsfartyg tränas det varje vecka i hur man evakuerar passagerare vid brand. Ett sådant här fartyg förvandlas till en jättelik labyrint av stål vid rökutveckling. En förutsättning för att ha en rimlig chans att evakuera är att besättning och passagerare förstår samma språk, oftast engelska. Men i detta fall kan "passagerarna" varken engelska eller svenska som talas av den räddningstjänst som har i uppdrag att evakuera vid brand. M/S Scandinavian Star och M/S Estonia är exempel på hur illa det kan gå när räddningsmanskap och passagerare ej förstår varandra språkligt. Ser man till brandstatistiken för befintliga asylboenden i Sverige så kan man, utan större matematisk analys, konstatera att ett asylboende med 1790 boende rent statistiskt kommer att brinna mer än en gång.

Det finns några lediga kajer längs Sveriges kust, men få ligger i närhet till behövda resurser. Tre stora hamnstäder i Sverige som givetvis har resurser är Göteborg, Malmö och Stockholm. Göteborg har nyligen sagt nej till att låta M/S Kungsholm ligga vid kaj i staden som möjligt asylboende. Malmö har sannolikt fullt upp.

Så då återstår att beakta Stockholm och kaj där för en gång Royal Caribbeans stiliga skepp. Och ledig kaj av nödvändig storlek har man ju faktiskt – nämligen den som bär namnet Skeppsbron – nära the Royal Palace. Här har månget vackert fartyg av samma längd legat förtöjt genom tiderna. Det skulle vara ett utmärkt geografisk läge för Sveriges största flyktingförläggning: på gångavstånd från Rosenbad kan landets ledare besöka medmänniskorna "på båten" varje dag och ta en kopp kaffe med dem. Kungen kan, när han är hemma, gå förbi under eskort av Högvakten och smeka sin försonande hand mot skrovet. Ärkebiskopen, samt hennes motsvarigheter från Stockholms moské på Södermalm, kan göra det samma. Artister som Carola, Ulf Lundell och Malena Ernman, som alla stått upp för flyktingfrågan och hör hemma i Stockholm, skulle kunna uppträda i den teater som Migrationsverket benämner ”really nice” i intervju med brittiska Daily Mail. (Vem vet, artisterna kanske till och med vill uppträda gratis och då blir i vart fall resekostnaden för dem mindre om båten ligger i deras egen stad.)

I Stockholm finns även många av de driftiga IT-entreprenörer som varit politiskt korrekt noga med att ta avstånd från så kallad flyktingfientlighet. Istället för avstånd får de nu närhet. De kan därmed enkelt besöka sina vänner på båten och lära deras barn att använda datorer för att på sikt bli nästa generations svenska programmerar-elit.

Även "före detta" politiker kan genom närhets smidighet lätt öppna sina hjärtan (och plånböcker) på Skeppsbrons restauranger och där bjuda de nya mångkulturella vännerna på middag.

Kanske kan det till och med ordnas med en hytt ombord för Margot Wallström så att hon slipper stå bostadslös? En närmare övernattningslya till jobbet på Rosenbad än från Skeppsbron kan hon knappast hitta. I vart fall inte genom allmän bostadskö.

Fartyg har genom alla tider benämnts som ”hon” så man kan väl påstå att ett vackert sådant – med ombordboende internationella gäster på – borde gå hand i hand med en god feministisk utrikespolitik.

En baksida är förstås att kryssningsfartyg oftast är helvita till kulören – men det går faktiskt att konstnärligt experimentera med att måla ett skrov i olika färger. Något för Konstfack att fixa och dona med? Eller kanske Konstfack till och med vill lära flyktingarna att måla?

I sjöfartsbranschen är det gängse standard att en kund som hyr ett fartyg för en längre tid kan välja ett eget namn för henne, inte sällan med anknytande prefix eller initialer till kunden i fråga. Således skulle Migrationsverket kunna låta henne bära namnet M/S Mångfald Viktigt där hon mitt i stan så vackert ligger.

LARS JOHANSSON
Lars Johansson var sjökapten på kryssningsfartyg i 25 år. Han kommer från Göteborg men är numera pensionerad och bosatt i London.


"Mest osmakliga jag sett." Medelålders kvinnor i tårdrypande dokumentär om vuxna afghanska "barnen".0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.