EU:s "sammanhållningspolitik" för södra Europa är ett slukhål för felaktiga bidrag. Här pågående skrytbyggen i Limassol, Cypern.

Rekordhög risk för slöseri med EU-bidrag

Publicerad 8 oktober 2023 kl 12.55

Ekonomi. Risken att EU-bidrag försvinner i felaktiga utbetalningar och fusk är den högsta på åtta år, skriver Europaportalen med hänvisning till en rapport från EU:s revisorer. Mest försvinner på EU:s "sammanhållningspolitik", det vill säga stöden till södra Europa.

Dela artikeln

Andelen fel i EU:s bidragssystem och budget ökade kraftigt under 2022 och nådde en nivå på 4,2 procent, en betydande ökning från 3,0 procent året innan.

Av de fel som identifierades under 2022 var två tredjedelar kopplade till högriskkostnader, vilket innebär att utbetalningar som omfattades av komplexa regler och som är särskilt problematiska.

På grund av den höga felnivån 2022 har EU-revisorerna tagit ett steg längre och avgett en oren revisionsberättelse, vilket är tänkt att markera allvaret i situationen.

Den största ökningen av felen skedde inom EU:s "sammanhållningspolitik", som omfattar regionala och sociala stöd till framförallt Sydeuropa.

Denna ökning berodde på den ökade volymen av EU-stöd som infördes på grund av pandemin och som i huvudsak gick till dessa länder. Felnivån inom detta område låg på 6,4 procent, den högsta på fem år.

EU:s revisorer noterar också att EU har ökat sina utlovade stöd från 94 miljarder euro 2021 till rekordhöga 453 miljarder euro i år. Pengarna kommer i huvudsak från Nordeuropas skattebetalare.Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.