TILL SALU: Att köpa sig inflytande i Vita huset är enkelt – men inte billigt. Det visar en ny amerikansk studie.

USA mer oligarki än demokrati

Publicerad 27 april 2014 kl 14.55

Samhälle. USA styrs mer genom oligarki än demokrati, visar en ny stor studie som forskare vid det amerikanska universitetet Princeton har gjort.

Gilla artikeln på Facebook

© Ragesoss

Barack Obama fördes fram till makten av en liten grupp finansiellt starka personer, enligt forskare.

Tillsammans med en forskargrupp vid universitetet Northwestern har man undersökt vanliga medborgarnas inflytande över de politiska besluten i USA och kommit fram till att väljarna har betydligt mindre inflytande än vad mäktiga ägarfamiljer inom media och finans har över politiken.

Oligarki är ett politiskt begrepp som syftar på fåmannavälde, det vill säga då ett fåtal personer styr genom att ha tillgång till kapital eller en ärvd titel. Det är detta statsskick som enligt studien i huvudsak råder i USA.

I de allra flesta fall utgick makten från någon form av oligarki, istället för från väljarna genom folkstyre. Studiens slutsats är enligt BBC att finansiellt resursstarka personer relativt enkelt kan köpa sig politiskt inflytande över regeringen.

Bakom studien står professorerna Martin Gilens och Benjamin I Page som båda är välmeriterade statsvetare.

De båda forskarnas analysmetod visar att ekonomiska eliter och organiserade grupper som representerar finansvärlden har betydande effekter på den amerikanska regeringens politik, medan den genomsnittlige medborgaren – såväl ensam som när han representeras av en folkrörelse – har litet eller inget självständigt inflytande alls.

"Vår slutsats är att om det politiska beslutsfattandet fattas av mäktiga organisationer inom näringslivet och av superrika medborgare, då är USA:s anspråk på att vara en demokrati allvarligt hotad", skriver forskarna i sin studie.

Även Claes G Ryn, professor i statsvetenskap baserad i Washington, menar att USA sedan länge kontrolleras av en permanent maktelit, eller en sorts permanent regering, som inte tillsätts genom demokratiska val. I samband med Barack Obamas installation i Vita huset 2008 varnade Ryn för att de personer som hade fört fram honom till makten nu stod redo att kräva inflytande, vilket skulle komma att begränsa den nye presidentens handlingsfrihet.

"Obama står i mycket stor skuld till en inre krets av ekonomiska stödjare, särskilt Penny Pritzker, en representant för den internationella storfinansen", konstaterade Claes Ryn i Svenska Dagbladet.


Nyheter från förstasidan

CDU största förloraren i valet: "Merkels fel"

Gjorde sämsta valet sedan krigsslutet. "Efter 16 år som förbundskansler har Angela Merkel etablerat CDU som ett riktigt trött regeringsparti".0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.