1.700 poliser kräver hårdare tag mot gängkriminella

Publicerad 12 september 2021 kl 13.21

Inrikes. Över 1.700 poliser har skrivit under en namninsamling för hårdare tag mot gängkriminella, rapporterar TV4 Nyheterna.

Gilla artikeln på Facebook

Uppropet skrevs av poliskvinnan Hannah Bergelin efter polismordet i Biskopsgården och skickades sedan runt bland polisstationerna i landet.

– Det finns en frustration hos mig och många andra poliser som känner att vi behöver fler verktyg i vår verktygslåda, säger Hannah Bergelin till TV4.

Namninsamlingen ska nu lämnas över till ansvariga politiker i riksdagen. Den innehåller dessa krav:

* Antisocialt beteende mot blåljuspersonal måste bli straffbart. Att kriminella personer kan störa, provocera och uppvisa ett hänsynslöst beteende mot blåljuspersonal skapar ett signalvärde som höjer deras status i den kriminella miljön.
* Hemlig avlyssning och dataavläsning måste kunna få ske på personer med gängkoppling utan misstanke om ett specifikt brott. Möjligheten att förhindra allvarlig brottslighet skulle då kraftigt öka.
* Slopa mängdbrottsrabatten. En gärningsman som döms för flera brott bör istället få en skärpning av straffet.
* Slopa straffreduktionen/rabatt för personer när dessa döms för grova brott. Straffreduktionen måste också tas bort om gängkoppling kan styrkas, oavsett ålder på gärningsman.
* Inför straffskärpning när brottet kopplas till gängmiljön. Att vara gängmedlem måste ses som en kraftigt försvårande omständighet.
* Inför visitationszoner. Polisen beslutar att under en kortare period inrätta en visitationszon när en konflikt blossar upp i ett speciellt område. Polisen har då rätt att utföra kroppsvisitation utan konkret brottsmisstanke för att kontrollera om personen bär vapen.
* Gängkriminella får tuffare villkor i fängelserna, till exempel inskränks deras möjligheter till besök och permission när det finns en pågående konflikt.
* Gängkriminella kan dömas till vistelseförbud i det område de är aktiva i. Bryter de mot förbudet behöver de dömas till fängelse.
* Gärningsman som har en gängkoppling eller om gärningen klassas som gängrelaterad bör undantas från paragraferna 6a samt 23 i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. 6 a § Den som inte har fyllt arton år och som är gripen eller anhållen får hållas i förvar i polisarrest endast om det är absolut nödvändigt. 23 § Den som inte har fyllt arton år får anhållas eller häktas endast om det finns synnerliga skäl.
* Inför jourdomstolar för enklare brott. Möjliggöra en snabbare hantering så att begånget brott får konsekvenser i närtid.
* Öka straffvärdet markant på övergrepp i rättssak så att det inte är värt att exempelvis hota vittnen inför en rättegång.
* Det behöver bli straffbart om misstänkt gärningsman inte kommer till rättegång.
* Begränsa misstänkts rätt till insyn i förundersökningen innan rättegång. Att den misstänkte får ta del av all bevisning gör att denne kan lämna en tillrättalagd historia som är anpassad efter utredningen.
* Ta bort omedelbarhetsprincipen och muntlighetsprincipen vid rättegång. Allt som framkommit under en förundersökning skall få användas och bedömas i rätten. Även vad en misstänkt, ett vittne eller en målsägande berättat vid tidigare förhör.
* Det behöver bli straffbart att rymma från fängelse/institution.
* Utvisning ska vara huvudregel när personer utan svenskt medborgarskap begår grova brott.
* Villkorlig dom skall som regel enbart kunna dömas ut vid första domen.
* Ge polisen utökade möjligheter att kameraövervaka allmänna platser. Befintlig kameraövervakning har till stor del flyttat brottsligheten från de övervakade platserna.
* Polis behöver få uttryckligt lagstöd att kontrollera identitet på personer för att upptäcka efterlysta, kartlägga kriminella kopplingar och kunna veta om personen man har framför sig är aktivt kriminell.
* Kriminalvården, Åklagarmyndigheten och Domstolsväsen behöver dimensioneras för att hantera det ökade antalet ärenden ovanstående skulle innebära.


Människans natur

Svenskar tål bara 4 procent invandrare, visar ny forskning. Sen flyttar de från bostadsområdet, enligt en avhandling från Linnéuniversitetet.0 Plus

Asylkaoset

Fria Tider avslöjar. Statliga mediejätten mörkade om varför muslimska familjen skickas hem.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Swish ligger nere igen. "Jobbar för fullt på det".0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.