"Låt inte EU röra det vita snuset"

Publicerad 20 februari 2024 kl 13.31

Debatt. EU överväger att förbjuda nikotinpåsar, även kända som vitt snus, trots att de är ett betydligt mindre skadligt alternativ till cigaretter. Sverige måste agera för att försvara snuset och dess positiva effekter på folkhälsan, skriver uppfinnaren Bengt Wiberg, grundare av det internationella nätverket EUforsnus.

Dela artikeln

I DN 8 februari skriver man om att EU överväger ett totalförbud mot vitt snus. Artikeln avslöjar ett antal saker om hur EU utvärderar vitt snus och om hur svenska myndigheter avstår från att försvara den svenska modellen som lett till världens lägsta andel, strax över 5 procent, dagliga rökare och överlägset lägst andel tobaksorsakad cancer och hjärt- och lungsjukodomar i Europa.

I artikeln framgår att:

- Konsultbolaget Open Evidence, med en handfull anställda som rådger EU kommissionen, anser att “EU:s befintliga snusförbud har varit bra för folkhälsan och för den gemensamma marknaden. Därför bör förbudet utvidgas till att omfatta även nikotinpåsar.”

- Svenska myndigheter, som Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten, har avböjt att delta i utredningsarbetet för ett eventuellt förbud.

- Sverige har mycket små chanser att få ett nationellt undantag för nikotinpåsar på samma sätt som vi har för snus.

Fakta i frågan är att det i EU finns cirka 100 miljoner dagliga rökare och cirka 700.000 av dessa dör årligen av rökorsakade sjukdomar. I Sverige, där snus, nikotinpåsar, e-cig m.fl. är tillåtna, är dödligheten i rökorsakade cancer och hjärt- och lungsjukdomar överlägset lägst i hela Europa. Samtidigt konsumerar svenskar lika mycket nikotin som den genomsnittlige europén eftersom vi i Sverige snusar istället för att röka. Internationellt kallas fenomenet “The Swedish Experience” med vilket menas att mycket stor del av befolkningen valt mindre farliga nikotinprodukter istället för cigaretter och därigenom, med nationella data, bevisat epidemiologist att Sverige är ett exceptionellt undantag när det gäller rökningens skadeeffekter.

Det finns alltså god anledning att tro att om européer snusade i lika hög utsträckning som svenskar så skulle hundratusentals liv kunna räddas varje år. Trots detta väljer alltså svenska myndigheter att stå tysta när EU-kommissionen får rådet att förbjuda nikotinpåsar som är den enda snusprodukten som tillåts i övriga Europa (med några undantag).

Svenska och europeiska politiker behöver påminnas om att nikotin i sig självt inte är cancerogent. Det är i allra högsta grad beroendeframkallande men det är också andra njutningsmedel som till exempel koffein. Beroendeframkallande produkter kan anses vara beklagliga men så länge de varken bidrar till ökad dödlighet eller andra allvarliga konsekvenser för samhället så bör beslutet att använda dem vara upp till den vuxna individen.

Ett europeiskt förbud mot tobaksfritt snus skulle sannolikt omöjliggöra att övriga Europa någonsin når ner till en så låg andel dagliga rökare som Sverige eller Norge. För svensk del skulle det också öka risken att rökningen ökar i Sverige.

Snarare än att tyst stå bredvid borde Sveriges kliva fram i denna viktiga fråga där vi har ett särskilt riksintresse men även kunskap och förespråka att EU anammar vår mycket framgångsrika politik som tycks stödjas av M, L, KD, SD och C i riksdagen. Man skulle då även kunna vara delaktig i att täppa till de hål som ännu finns i den svenska lagstiftningen. Under 2022 infördes en omfattande lag för vitt snus som bland annat införde officiell åldersgräns, avsevärt begränsar tillåten marknadsföring, ställer tuffa krav på tillverkning och märkning av vitt snus. Det man däremot inte införde var en maxgräns för mängden nikotin vilket möjliggjort för oseriösa aktörer på marknaden, ofta från Östeuropa, att tävla om hur mycket nikotin som går att få in i en prilla vitt snus.

Bengt Wiberg
Grundare av EUforsnus med medlemmar från 100 länder. Wiberg är också uppfinnare och patentinnehavare av en ny sorts portionspåse för snus och tobaksfritt snus som skyddar tandköttet mot sveda och irritation.


Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Fyra i matchfixningshärva. Allsvenskan-matchen var uppgjord på förhand.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ras och IQ mer tabu än pedofili och incest

Värsta man kan tycka – trots att det är sant. Slår frågan om "huruvida pedofili är skadligt" i färsk studie.0 

Ekonominyheter

94 procent väljer rörlig ränta – räknar med Riksbanken

"Exceptionellt hög nivå.". Tros bero på förväntningar om sänkt styrränta och psykologiska orsaker.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.