Foto: Wikipedia

Nya Finland: Var tredje våldtäkt begås av invandrare

Publicerad 26 april 2012 kl 13.26

Inrikes.Unga män från Mellanöstern är kraftigt överrepresenterade i våldtäktsstatistiken. Åren 2006–2009 stod utländska män för 34 procent av våldtäkterna, trots att de bara utgör 1,3 procent av befolkningen. Statistiken visar att irakiska invandrare är över 50 gånger mer våldtäktsbenägna än finländare.

Gilla artikeln på Facebook

Siffrorna framgår av Statistikcentralens sammanställning. Av 1 655 uppklarade våldtäkter har 575 begåtts av utlänningar. Det motsvarar 34 procent, skriver Huvudstadsbladet i Helsingfors.

Enligt HBL ligger irakierna på topp med fem procent av alla våldtäkter som kommit till polisens kännedom. Irakiernas andel av den finska befolkningen ligger för närvarande på  blygsamma 0,1 procent, vilket betyder att irakiska invandrare är 52,6 gånger mer våldtäktsbenägna än den genomsnittlige mannen i Finland.

Somalierna, en av Finlands största invandrargrupper, kommer strax efter irakierna i statistiken.

– Utlänningarnas andel av våldtäktsbrotten är betydligt större än deras andel i övriga brott, säger specialplanerare Hannu Niemi vid Rättspolitiska forskningsinstitutet till HBL.fi.

– Min tippning är att de kommer från en kultur där man ser på kvinnan på ett mycket annorlunda sätt än hos oss.

I Sverige börjar dock ledande forskare allt mer söka svar i biologiska faktorer. En svensk studie från 2010 av närmare 50 000 män visade att män med låg begåvning oftare begår kriminella handlingar och oftare döms till fängelse än män med normal och hög begåvning.

Forskningsresultaten kan vara avgörande för att förstå varför till exempel somalier och irakier begår så många grova brott, såsom våldtäkter.

I Finland ligger den genomsnittliga intelligensnivån på 102 IQ-punkter, vilket gör finländarna till en av de mest intelligenta befolkningarna i världen. Så är dock inte fallet med irakier och somalier. Enligt standardverket IQ and the Wealth of Nations har till exempel somalier en genomsnittlig IQ-nivå på 68, vilket skulle göra dem till en högriskgrupp för att begå kriminella handlingar – oavsett vilka åtgärder i form av assimilering och integration som staten sätter in.

I en intervju med Borås tidning ville forskningschefen Martin Grann dock inledningsvis betona de kulturella aspekterna.

– Något som vi kan och måste bli bättre på handlar om språk och kultur. Vi har i många fall redan psykologer som talar andra språk, till exempel arabiska, men inte i tillräcklig utsträckning. Vi jobbar särskilt på att hitta psykologer med annan kulturell bakgrund. Det är viktigt, inte bara med språkkunskaper men även att förstå hur man tänker i andra kulturer. Särskilt eftersom en väldigt hög andel av sexualbrottslingarna inte har svenska som modersmål, sade Grann.

Men samtidigt ville han inte alls avfärda det biologiska perspektivet:

– Det är en ständig debatt om biologins respektive psykologins betydelse. I den tid vi lever i nu så står psykologin högt i kurs, men diskussionen handlar också mycket om olika funktioner i hjärnan. Men sådant kommer och går. Rent generellt i svensk kriminalpolitik så har det inte varit så intressant, där har det mest handlat om det sociala perspektivet.

– Min uppfattning är att i den svenska diskursen är vi naivt sekulariserade.

Artikeln är rättad.


Nyheter från förstasidan

Här vägrar Morgan Johansson debattera invandringen med M

M och S satt vid samma bord i SVT-studion. "Ni har bett om att inte få debattera den här frågan med Moderaterna..."0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.