Unga Örnar och Unga Pirater fick SDU:s skattepengar

Publicerad 14 januari 2013 kl 18.12

Politik.Ungdomsstyrelsen, som årligen delar ut ekonomiskt stöd till olika ungdomsförbund, har givit besked till Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU – för dem blir det ingenting. Drygt 220 andra ungdomsorganisationer kommer dock att få dela på 258 mijoner kronor.

Gilla artikeln på Facebook

Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som kostar skattebetalarna en kvarts miljard kronor per år. Av detta åtgår drygt 10 procent i administration. Resten skänks till olika föreningar, som gjort troligt för tjänstemännen att de har ungdomar som medlemmar eller att deras verksamhet är angelägen för ungdomar.

Fram till och med 2010 hörde Ungdomsstyrelsen till Integrations- och jämställdhetsdepartmentet under Nyamko Sabuni. Och det är från denna minister som det aktuella regleringsbrev kommer, som föreskriver vad Ungdomsstyrelsen skall ägna sig åt. Dokumentet ger dussintals förslag på vad en förening skall påstå sig göra för att komma i åtnjutande av pengarna, t. ex. stärka ungas demokratiska värderingar, förebygga våldsbejakande extremistmiljöer, utöva mentorskap för nyanlända invandrare eller arbeta mot diskriminering. Även större föreningar uppmuntras söka pengar, exempelvis föra att arbeta för jämställdhet inom sin egen organisation.

För den som vet att det under årtionden varit en sport bland gymnasieelever att uppfinna helt fiktiva föreningear, vars enda syfte är att lura Ungdomsstyrelsen på pengar, är listorna över utbetalningar på myndighetens hemsida talande läsning:

- Stockholms ungdom: 300 Tkr
- Pannkakskyrkan: 500 Tkr
- Fanzingo: 800 Tkr
- RealStars Ideell förening: 455 Tkr
- Give it forward: 400 Tkr
- Stiftelsen Teskedsorden: 900 Tkr
- Hallongrottans vänner: 400 Tkr
- Romska ungdomsförbundet i Malmö: 800 Tkr
- Forum för frivilligt socialt arbete: 1 000 Mkr

Så här fortsätter det sida upp och sida ner. Dokumentet är bara listan över de s.k. projektbidrag, som utbetalats under hösten 2012.

Hur unga örnar?
Hur ung man egentligen måste vara för att komma i åtnjutande av skattebetalarnas ungdomspengar är en öppen fråga. Bland de mer kända namnen på projektlistan handlar det uppenbarligen om grupper av människor som var relativt unga redan 1968:

Föreningen Ordfront 700 Tkr
Sveriges Kvinnolobby 830 Tkr
Centrum mot rasism 800 Tkr
Internationell kamp för kvinnors rättigheter 50 Tkr

Projektlistan för hösten 2012 rymmer många rent partipolitiska bidrag. Och till partipolitiska bidrag hör partipolitiskt fiffel. Det mest uppseendväckande projektbidraget hösten 2012 är den halva miljon kronor som gick till Unga Örnar, Socialdemokraternas barn- och ungdomsförning, Luleås lokalavdelning.

Unga Örnar uppger på riksplanet sitt medlemsantal till häpnadsväckande 18 500 medlemmar, nära fyra gånger fler än SSU. Med utgångspunkt från detta och från att Luleå har 46 000 invånare torde stadens lokalavdelning av Unga Örnar rymma högst 100 medlemmar. Blott för Luleå-föreningens höstprojekt 2012 utbetalade Ungdomsstyrelsen 640 000 kronor. Hur många av de unga aktivisterna som överhuvud taget får höra talas om dessa pengar är en annan fråga, men ett är säkert - skattebetalarna kommer aldrig att se dem igen.

Politiskt godtycke
Kriterierna för att erhålla skattepengar via Ungdomsstyrelsen är luddiga. Antalet betalande medlemmar och aktivitetsnivån i en förening är bara två av de faktorer som beaktas. Det mesta går ut under rubriker som strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag, etc. - vilket säkerställer det legala manöverutrymme som moderna svenska myndigheter alltid behöver för politiskt godtycke. Sverigedemokratisk Ungdom, SDU, hade från början klart för sig att lejonparten av föreningsstödet var reserverat för politiskt oförargliga föreningar och kulturmarxistiska aktiviteter. Ändå hade SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand väntat sig åtminstone ett minimalt bidrag från Ungdomsstyrelsen.

Dock fick han emellertid det nedslående beskedet att SDU inte har något bidrag att vänta överhuvud taget. Ungdomsstyrelsens tjänstmän har gjort en omfattande granskning av SDU och funnit att en eller två lokalföreningar inte var tillräckligt aktiva, och avslog därmed ansökan.

– Det är uppenbart att vi fått avslag av politiska skäl. Ansökan har varit komplett. Ungdomsstyrelsen har sedan letat efter teknikaliteter och skyllt på bristande ekonomiska rutiner, utan att precisera vad, säger Gustav Kasselstrand till Dagens Nyheter.

Samtliga andra ungdomsförbund har beviljats stöd, trots de stora fuskskandalerna med uppblåsta medlemssiffror som uppdagades för några år sedan. Ungdomsstyrelsen är bland annat nöjda över att så mycket skattepengar nu går till olika "etniska organisationer", dock inte svenska dito.

– Det är glädjande att vi kan bevilja stöd till så många organisationer. Trenden för kvinnors organisering är att fler och fler uppfyller kraven för att få bidrag. Fler organisationer inom hbtq-området har lyckats etablera sig på riksnivå i år. Vi vet att många etniska organisationer arbetar för att öka och variera sina aktiviteter och vi hoppas att det blir fler som söker nästa år, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör till Dagens Nyheter.

Stort byte för små pirater
Under år 2010 erhöll Piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat två miljoner kronor från ungdomsstyrelsen, framför allt i kraft av sitt stora medlemsantal. Medlemsskapet i detta politiska ungdomsförbund är inte förknippat med någon medlemsavgift. Det enda som fordras för att bli räknad som en aktiv medlem är att man fyller i namn, adress, telefonnummer och födelsedag i ett web-formulär.

Skeptiska bedömare menar att den generösa behandlingen av Ung Pirat 2010 torde bero på att det var riksdagsval samma höst. I så fall kan bakgrunden till det enorma bidraget vara att man på högsta ort bedömde att Piratpartiet var chanslöst, men att de röster som partiet kunde få skulle komma från väljare som eljest skulle röstat på Sverigedemokraterna.


Plusinnehåll Du behöver vara prenumerant på Fria Tider Plus för att ta del av hela denna artikel. Redan kund? Logga in direkt. Annars kan du skapa ett konto via erbjudandet nedan.

Köp Fria Tider Plus: 1 krona per dag

Forskarna: Så stor är egentligen intelligensklyftan. Närmare 10.000 deltagare detaljstuderades och fick både gener och IQ testade.0 Plus

Nya Sverigebilden

Här talar invandraren ut om sitt hat mot svenskar. "Ni är äckliga pedofiler" och "ni kommer aldrig lyckas kasta ut oss", säger han bland annat.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Bostadsmarknaden hetare än någonsin

Övertaget för säljarna är nu rekordstort.. Situationen ännu mer urspårad än under tidigare rekordåret 2017.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Våld, skattepengar och extremism. Ska Moderaterna regera med SD-stöd måste de kapa banden till Expo.0 

Mer från Politik

Vetenskap

Billigare viagra gav färre svenska självmord. Sjönk tydligt när patentet löpte ut.0 

Finsk forskare: Då blir svenskarna minoritet i sitt eget land. Hans studie visar skräckutvecklingen.0 

Kultur

I "Svenska fall" mördas det fortfarande som på farfars tid. Serien har snart slut på lämpliga fall.0