Fredrik Malm ger Fria Tider rätt om invandrarbidragen

Av Widar Nord den 20 oktober 2012 kl 10.34

I juni i år publicerade Fria Tider en artikel där det framgick att en nyanländ invandrare med tre barn kan kvittera ut 21 810 kr i månaden skattefritt i bidrag. Nu har riksdagsmannen Fredrik Malm (FP) försökt motbevisa Fria Tiders uppgifter - och misslyckats.

Bidragsexemplet från Fria Tiders artikel spreds under hösten på Facebook och letade sig till sist in på insändarsidan i Dalarnas Tidningar, där en privatperson fick vårt exempel publicerat i förra veckan.

Efter DT:s publicering skrev tidningen en röd rättelsetext som hävdade att beloppet var "felaktigt" och meddelade att man ämnade återkomma med korrekta uppgifter. Det är dessa korrekta uppgifter som den tidigare DT-ledarskribenten Fredrik Malm nu presenterar i samma tidning.

Fredrik Malm får fram siffran 21 541 kronor i månaden, snarlik de 21 810 som Fria Tider fick fram via Försäkringskassan i somras. Men därefter börjar Fredrik Malm tråkigt nog att torgföra en rad lögner, bortförklaringar och vilseledande formuleringar i syfte att flytta fokus från de hårda fakta som Fria Tider har lagt fram. Jag vill därför kort bemöta Fredrik Malm nedan.

Fredrik Malm: Beräkningen baseras på en icke existerande familj och har konstruerats enkom för att maximera påstådda bidrag.

Svar: Detta stämmer inte. Att exempelvis somalier söker bidrag i egenskap av ensamstående kvinnor med tre (eller fler) barn är tvärtom mycket vanligt, även om föräldrarna i verkligheten bor ihop. Hade vi varit ute efter att "maximera bidragen" hade vi kunnat göra som Göteborgs-Posten gjorde i denna artikel från 2007, där man räknade ut bidragsnivån för en somalisk mamma med fyra barn (före Reinfelts bidragshöjning 2010). Utöver detta är det inte ovanligt att invandrare får ännu högre bidrag än de 21 810 kronor som utgör etableringsersättning och övriga bidrag från staten. Regeringen beslutade nyligen att anslå medel till kommunerna för att ge dem möjlighet att dryga ut nyanlända somaliers etableringsstöd med socialbidrag. Denna möjlighet marknadsförs redan till invandrarna, se t.ex. hur Örkelljunga skriver "I vissa fall kan det även bli aktuellt att komplettera etableringsersättningen med försörjningsstöd" direkt på sin hemsida.

Fredrik Malm: Bidrag som inte går att kombinera har summerats. Bidragsnivån för en invandrad familj är på samma nivå som normen för en svensk familj.

Svar: Detta består av en vilseledande formulering och därefter en direkt lögn.

1. Den vilesledande formuleringen: Fredrik Malm påstår att bidrag som inte kan kombineras har "summerats". I Fria Tiders (och DT-insändarens) exempel uppgavs att kvinnan med tre barn även var garanterad 259 200 kronor i retroaktiv föräldrapenning, utöver de 21 810 kronor i månaden som tillkom i andra bidrag. Det är korrekt att föräldrapenningen inte kan betalas ut samtidigt som etableringsersättningen. Men detta påstås inte heller vare sig i Fria Tiders artikel eller i DT-insändaren! I så fall skulle bidraget bli över 31 000 kronor i månaden, vilket varken FT eller DT-insändaren har gjort gällande.

2. Lögnen: Fredrik Malm påstår att bidragsnivån för en invandrad familj är på samma nivå som normen för en svensk familj. Detta är en direkt lögn. Svenskar får inte etableringsersättning, som är betydligt högre än riksnormen för socialbidrag. Beroende på bostad och barnens ålder kan en svensk trebarnsmamma på socialbidrag visserligen komma upp i runt 15 000 kronor i månaden skattefritt, vilket givetvis är oacceptabelt högt. Men det är fortfarande en bra bit under de 21 810 kronor som invandraren får. Dessutom faller Fredrik Malms påstående på sin egen orimlighet. Riksdagen inrättar givetvis inte ett särskilt system bara för invandrare (etableringsersättning) i syfte att ge dem exakt samma förmåner som svenskar. Det vore ju helt onödigt.

Fredrik Malm: Siffran 2 546 kronor i underhållsstöd är osannolik och bygger på att mamman bara får underhåll för två av de tre barnen.

Svar: Korrekt. Siffran bör justeras upp med 1 273 kronor. (Tillägg: När underhållsstöd utbetalas för mer än två barn minskas etableringstillägget något. Förändringen blir därför inte fullt så stor i det aktuella exemplet. Fredrik Malm räknar istället med underhållsstöd för tre barn och får således 21 541 kronor totalt. Vår totalsiffra på 21 810 kronor är mindre sannolik men fullt korrekt.)

Fredrik Malm: Om pappan bidrar till försörjningen försvinner stödet.

Svar: Stämmer. Men pratade vi inte om sannolikhet alldeles nyss? Bland invandrare i etableringsreformen saknar 95 procent arbete efter ett och ett halvt år med etableringsstöd. Det är således Fredrik Malms föreställning om hårt arbetande och välbetalda somaliska pappor i färd med att frivilligt bidra till försörjningen av sina barn som är osannolik - inte vår välgrundade uppfattning att de oftast låter svenskarna betala.

Artikeln är uppdaterad: Lade till information om underhållsstöd.


Ledarbloggens twitterfavoriter

Ledarbloggen twittrar

Välkommen

Här bloggar Sveriges rakaste höger om aktuella frågor ur ett frihetligt konservativt perspektiv. Ledarna är signerade, antingen med namn eller pseudonym, medan tidningens officiella linje framgår av våra huvudledare. Bloggens op-eds ska ge utrymme för externa perspektiv och ibland läsvärd kritik.