"Risk för liberal statskupp i Polen"

Gästinlägg

Av den 22 juli 2017 kl 21.32

Efter publiceringen av lördagens huvudledare i Fria Tider, Låt Polen göra upp med kommunismen, har följande brev inkommit till ledarredaktionen.

Hjärtligt tack för den lysande artikeln om Polen och dess domstolar! Det kan vara värt att tillägga några saker av intresse för de som läst denna artikel.

Anne Appelbaum är gift med en av de värsta landsförrädarna i den tidigare Tuskregeringen, utrikesministern Radoslaw Sikorski. Genom detta äktenskap har hon också tillgång till ett stort gods på den polska landsbygden och kan definitivt räknas till den klick vars oegentligheter de nuvarande domstolarna vill dölja.

Att Polen under dess nuvarande regering satte sig på tvären mot omvalet av Donald Tusk som ordförande för Europeiska rådet och förde fram en annan kandidat är inte ägnat att förvåna – i er artikel ser man flera goda skäl!

Jag tycker att de nuvarande polska domstolarna gör sig skyldiga till brott som är värre än tagande av mutor. Ett exempel är skyddet av djupt kriminella, statliga utmätningsmän som utan minsta anledning ställer oskyldiga polacker på bar backe genom att beslagta och sälja deras egendom till sina kompisar inom statsapparaten.

Ett annat fenomen som tog fart under Tusks regeringstid är att lokala socialkontor med domstolars hjälp tar barnen från älskande men fattiga föräldrar till förmån för köpstarka familjer som driver familjehem. Detta har PIS försökt sätta stopp för med ny lagstiftning, men domstolarna kan fortfarande sätta sig över lagar de inte gillar.

Man kan också påminna om att orsaken till “flygolyckan” i Smolensk den 10 april 2010 ännu inte har blivit fullt utredd – ännu florerar spekulationer om att det var ett planerat mord på president Lech Kaczynski och nära hundra andra, högt uppsatta polacker. Där fanns flera generaler med intresse för nationen (resan gick till Smolensk för att högtidlighålla de officerare och andra som mördades i Katyn under andra världskriget), ledande PIS-politiker, riksbankschefen och chefen för polens historiska institut. Hot hade redan framförts från representanter för Tusks parti.

Till sist hoppas jag av hela mitt hjärta att er framtidsvision ska slå in vad vårt fosterland beträffar, men jag ser fortfarande hot även i Polen. Den politiska oppositionen (ja just det, Tusks parti PO och deras nya kumpaner) försöker gång på gång att genomföra en statskupp enligt ett recept liknande det som hände i Ukraina, och det talar de öppet om.

PO-ledaren Grzegorz Schetyna sade inför omröstningen i sejmen att alla som röstade för förändringarna ska sättas i fängelse när de själva kommer till makten. Det är mycket anmärkningsvärt att sådant händer i det som EU värnar om som en hotad demokrati och faktiskt tillåts av dem som EU kallar blivande diktatorer.

Polenkännaren

Postad som Gästinlägg under Polen.


Ledarbloggens twitterfavoriter

Ledarbloggen twittrar

Välkommen

Här bloggar Sveriges rakaste höger om aktuella frågor ur ett frihetligt konservativt perspektiv. Ledarna är signerade, antingen med namn eller pseudonym, medan tidningens officiella linje framgår av våra huvudledare. Bloggens op-eds ska ge utrymme för externa perspektiv och ibland läsvärd kritik.

Ledarbloggens webbsvep