Fria Tider avslöjar
Johanna Jaara Åstrand är förbundsordförande för Lärarförbundet.

Hemliga dokumentet: Lärarförbundet rensar ut sverigedemokrater

Publicerad 18 juni 2020 kl 17.07

Inrikes. Fackföreningen Lärarförbundet planerar långtgående diskriminerande åtgärder för att frysa ut och i flera fall utesluta sverigedemokrater ur organisationen. Det visar hemliga interna dokument som Fria Tider har tagit del av. Men när vi ställer frågor om dokumenten får vi bara PK-floskler till svar.
 "Lärarförbundets värdegrund vilar på mänskliga rättigheter och allas lika värde", uppger förbundssekreterare Anders Åhlin i en kommentar.

Gilla artikeln på Facebook

Lärarförbundet är ett fackförbund, anslutet till Tjänstemännens centralorganisation (TCO), och har över 230.000 medlemmar. Det organiserar anställda lärare inom grundskolan och på gymnasiet, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare, kyrkomusiker samt forskare.

Fria Tider har tagit del av två hemliga policydokument som sprids till förtroendevalda som arbetar för förbundet. Det ena kallas "Stöd kring Förhållningssätt politiska partier" och det andra bär namnet "Budskapsdokument och Frågor och svar – Förhållningssätt politiska partier". Dokumenten är daterade 6 respektive 11 februari 2019, är märkta "Internt arbetsdokument" och får enligt direktiv från förbundsledningen inte spridas till allmänheten.

Dokumenten redogör för hur Lärarförbundet ska agera om det avslöjas att någon som är engagerad i Lärarförbundet samtidigt har ett engagemang i Sverigedemokraterna eller andra "partier/organisationer som har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som går stick i stäv med våra värderingar".

Av dokumenten framgår bland annat att "det inte är möjligt att vara förtroendevald i både Lärarförbundet och Sverigedemokraterna eftersom deras värderingar på ett väldigt tydligt sätt strider mot våra". "Vi anser till exempel att ett mångkulturellt samhälle gynnar Sverige. SD är starka motståndare till 'mångkulturalismen'", heter det vidare.

I första hand ska den som är förtroendevald i både fackförbundet och SD förmås att på frivillig väg välja mellan de båda uppdragen. Om denne vägrar har förbundsledningen rätt att "på olika sätt förmå hen att lämna förtroendeuppdraget i Lärarförbundet", står att läsa i dokumenten. Bland annat kan det göras genom att man kontaktar arbetsgivaren och att medlemmarna på arbetsplatsen informeras om att de måste välja ett annat ombud, står att läsa i direktiven.

Inte någonstans i policy-dokumenten framgår det vem som skrivit dem eller om de är förankrade bland förbundets medlemmar.

SVT-journalist svarar
När Fria Tider ringer upp Lärarförbundet svarar Helena Zachariasson, även känd som reporter på Sveriges television, i telefonen. Zachariasson arbetade fram till för en månad sedan på den statliga mediejätten, men har nu fått jobb som presskontakt på fackförbundet.

På hennes nya jobb ska hon istället se till att ingen ansvarig på fackförbundet behöver svara på frågor från journalister.

– Alla frågor går alltid via pressavdelningen hos oss, förklarar hon i telefon.

Zachariasson påstår att de två refererade dokumenten är gamla, inte längre gäller och att de har uppdaterats. Men hur de nya dokumenten ser ut vill hon inte avslöja.

"Det är som du vet, ett internt dokument", påpekar hon i ett mejl.

Vägrar svara på frågor
Fria Tider ombeds att mejla alla frågor om de interna dokumenten så att Lärarförbundet kan att återkomma med skriftliga svar.

Bland annat undrar vi vad som menas med formuleringen "alla partier/organisationer som har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som går stick i stäv med våra värderingar" och om även exempelvis Kristdemokraterna och Moderaterna räknas till sådana partier och organisationer.

Vi frågar också vem som har tagit fram dokumentet, varför det är märkt som "internt" och varför fackförbundet inte är öppet med att sådana dokument finns.

Men några svar får vi aldrig. Istället återkommer Zachariasson med en skriftlig kommentar från förbundssekreteraren Anders Åhlin.

"Lärarförbundets värdegrund vilar på mänskliga rättigheter och allas lika värde. Vi väljer att samverka med politiska partier och organisationer som delar dessa värderingar. Partier/organisationer som har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som strider mot Lärarförbundets kan vi ha en dialog med utifrån politisk funktion, men inget samarbete. Vi är en partipolitiskt obunden fackorganisation som har tagit detta beslut i en demokratisk ordning", skriver han.

"En bunt mobbare"
Den person som tipsat Fria Tider om de interna dokumenten, som uppger sig vara verksam inom förbundet, är mycket kritisk till både direktiven i dokumenten och till Lärarförbundet som fackförbund.

– Jag är själv sverigedemokrat och fick till mig detta dokument under närmast sektliknade former där det noga tydliggjordes att dokumentet inte fick spridas vidare. Dokumentet innehåller ett antal formuleringar som tydligt klargör att förtroendevalda som också officiellt engagerar sig för SD ska tvingas lämna eventuella uppdrag i Lärarförbundet, säger personen.

Personen reagerar mest på formuleringarna om att förbundsstyrelsen ger sig själv rätten att "agera" mot personer som vägrar rätta in sig i ledet och "på olika sätt förmå hen att lämna förtroendeuppdraget i Lärarförbundet", även om dessa är demokratiskt valda av förbundets medlemmar att företräda dem.

– Överlag består Lärarförbundet av en bunt mobbare och hela kulturen påminner om Sovjetunionen där den som har den minsta avvikande åsikt omedelbart utsätts för kraftiga sociala sanktioner, menar tipsaren.

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument

Frågorna som Lärarförbundet inte vill svara på

Känner medlemmarna till det här dokumentet?

Vem har tagit fram det?

Varför är dokumentet märkt som "internt"? Varför inte vara öppna med det?

Är det demokratiskt med sådana här dokument?

Dokumentet tar specifikt upp Sverigedemokraterna, men i det finns en formulering om "alla partier/organisationer som har en värdegrund, ideologi eller grundläggande principer som går stick i stäv med våra värderingar".

Vilka andra partier/organisationer avses?

Kristdemokraterna?

Moderaterna?

Kan det även drabba socialdemokrater efter deras omsvängning i migrationsfrågan?

Kan man vara aktiv i Socialdemokraterna, trots att partiet numera förordar en strikt migrationspolitik, och samtidigt vara engagerad i Lärarförbundet?

Om ja: Varför Socialdemokraterna men inte Sverigedemokraterna?

Om nej: Motivera varför.

Det finns en formulering om att Lärarförbundet tror att ett "mångkulturellt samhälle gynnar Sverige". Om man inte anser det, eller inte är övertygad om det, får man inte vara medlem då?

Finns det fler "interna" teser man ska tro på för att få vara aktiv i Lärarförbundet?

Får man tro på vilken gud man vill som förtroendevald inom Lärarförbundet?

I det interna dokumentet finns en formulering om att om det framkommer att en avdelningsstyrelseledamot även sitter i styrelsen för SD i en stad, och vederbörande inte frivilligt vill välja mellan förtroendeuppdragen, så har förbundsstyrelsen rätt att "på olika sätt förmå hen att lämna förtroendeuppdraget i Lärarförbundet".

Vilka "sätt" syftas på med den formuleringen?

Trakasserier?

Utpressning?

Hot?

Vilka andra "sätt" kan det vara fråga om då det av sammanhanget tydligt framgår att det inte handlar om att den förtroendevalda röstas bort i demokratisk ordning?

Läs Lärarförbundets hemliga anti-SD-dokument


Åtalet mot AFA

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Machetegäng rånar mäklare på Rolexklockor

Nya fallet efter visning i Västerås.. Tidigare blev en mäklare av med en klocka värd 100.000.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.