Faktaförbudet på KTH

UPPDATERING: Youtube har utan förklaring raderat Fria Tiders klipp med ljudinspelningen. Det inspelade samtalet kan höras via länken längst ner i artikeln.

Ny ljudinspelning avslöjar KTH:s olagliga åsiktspolicy: Studenter får inte "sprida politiska åsikter, oavsett om det är fakta" eller inte

(Scrolla ned för mer video)

  • KTH-studenten Felix riskerar avstängning från högskolan efter att ha tagit fram ett faktablad om invandring
  • Nu avslöjar en hemlig ljudinspelning att KTH har förbjudit all fakta som kan få en invandrare att känna sig "kränkt"
  • Men högskolans faktaförbud strider mot grundlagen, visar dokument som Fria Tider har tagit del av
  • Nu anmäls högskolans agerande till JO
Publicerad 3 april 2018 kl 07.24

Inrikes. Studenten Felix riskerar att stängas av från KTH efter att ha tagit fram fakta om brott och invandring. Nu kan Fria Tider publicera inspelade samtal mellan Felix och företrädare för KTH – där företrädarna erkänner att KTH har förbjudit alla former av fakta som skulle kunna få exempelvis en invandrare att "känna sig kränkt".
 – Man får inte sprida politiska åsikter. Oavsett om det är fakta eller vad det är för någonting, säger studievägledaren Annelie Fredriksson på inspelningen.

Dela artikeln

Fria Tider har tidigare berättat om KTH-studenten Felix som riskerar avstängning från sin ingenjörsutbildning efter att ha sammanställt ett faktablad om invandrares överrepresentation vid våldtäkter och överlämnat det till två kvinnliga kurskamrater som efterfrågat informationen.

Faktabladet fick studievägledaren Annelie Fredriksson och KTH:s personalchef Marja Mutikainen att inleda en utredning mot Felix. Därefter fattade Fredriksson beslutet att anmäla Felix för ”störande handling eller trakasserier” – något som kan få honom avstängd från KTH.

Men Fria Tider kan nu publicera hemliga ljudinspelningar av samtalen mellan Felix och KTH-utredarna, där Annelie Fredriksson erkänner att hon fattat sitt beslut mot bättre vetande – eftersom hon är rädd för negativ uppmärksamhet i media. Under samtalen berättar Fredriksson och Marja Mutikainen vidare att KTH har en policy som förbjuder studenter och anställda att yttra politiska åsikter, förutom de åsikter som ingår i KTH:s så kallade värdegrund.

– Du är medveten om att man inte får sprida politiska åsikter? Oavsett om det är fakta eller vad det är för någonting, det är ingenting som man gör här på skolan, säger Fredriksson bland annat på inspelningen.

– Vi säger på min arbetsplats här. Om jag säger saker som andra inte tycker är bra och man passar inte in i gruppen, då skulle jag få sparken, säger Fredriksson vidare.

"Allas lika värde"
När Felix frågar var i KTH:s regelverk det står att man inte får uttrycka politiska åsikter svarar Fredriksson att det framgår av värdegrunden. Men en genomgång av KTH:s så kallade värdegrund visar att den inte innehåller något sådant förbud. ”KTH har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter samt en fri och öppen diskussion”, skriver högskolan på sin hemsida.

– Vad har jag brutit mot? Kan du berätta det för mig, frågar Felix.

– Det är allas lika värde i så fall, svarar Fredriksson. Lite senare under samtalet utvecklar hon resonemanget:

– När människor känner att man inte har samma värde på grund av någon annans åsikter då är det inte människors lika värde.

Felix påpekar under samtalen att han har redovisat fakta från en studie om invandrares brottslighet.

– ​Kan fakta vara diskriminerande? frågar Felix.

– Det beror på hur man framställer fakta, svarar Marja Mutikainen.

"Jag känner mig kränkt"
Felix undrar också hur han kan ka kränkt någon när studenterna som han överlämnade sammanställningen till hade bett om att få den och inte kände sig kränkta. Det var efter att dessa studenter spred materialet vidare som andra kände sig "kränkta". Mutikainen svarar att det inte spelar någon roll:

– Det räcker att någon som i sin tur har hört om det eller har fått det förklarat för sig känner sig kränkt eller trakasserad.

​– Trakasserier eller kränkningar kan vara i nästa steg när någon annan får den här informationen. Om de här personerna som du gav underlaget till sprider i sin tur vidare och då hamnar det hos personer som känner att jag känner mig kränkt när jag läser det här. Då blir det ju en utredning som försöker reda ut vem är det egentligen som ursprungligen sprider den här informationen, förklarar hon.

På inspelningarna understryker KTH-företrädarna att högskolans studenter är fria att ha vilka åsikter de vill – så länge de inte yttrar dem.

– Man får tycka vad man vill. Så länge som man inte säger det, så att folk blir illa berörda av det, säger Annelie Fredriksson.

Fredriksson förklarar också att hon själv egentligen inte tycker att det är befogat att inleda ett disciplinärende genom att anmäla Felix, men att hon gör det därför att hon är rädd för att KTH annars ska få negativ publicitet i massmedia och att hon själv ska drabbas av repressalier:

– Medierna har varit på KTH. De har dragit upp ”varför har ni inte anmält det här till disciplinnämnden” när vi har ansett att det här inte ska gå vidare till disciplinnämnden. Vad tror du händer med mig om jag inte gör det här?

– Så du menar att du skickar det här vidare för att du måste och du tycker själv inte att det borde skickas vidare? frågar Felix.

– Ja. Jag hade inte fattat det beslutet själv. Men som sagt det är inte mitt beslut, svarar Fredriksson.

Anmäls till JO
Att beslutet är felaktigt framgår även av en skrivelse till KTH från Felix juridiska ombud, som framhåller att högskolans faktaförbud står i strid med regeringsformens krav på att myndigheter ska behandla enskilda sakligt och opartiskt.

"KTH är en statlig myndighet. Skolan är därför skyldig att iaktta principerna om saklighet, objektivitet och likabehandling i sin verksamhet. I det ligger ett krav på att enskilda inte får särbehandlas negativt på grund av sina politiska åsikter. Felix åtnjuter dessutom yttrandefrihet vilket innebär att han gentemot skolan, enligt 2 kap. 1 § första punkten regeringsformen, är tillförsäkrad rätten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor. Att vidta disciplinära åtgärder mot Felix därför att han har sammanställt vissa fakta i ett dokument kan därför aldrig komma ifråga", står det bland annat i brevet från advokaten Carl Ridderstråle.

Enligt skrivelsen har KTH:s beslut att stänga av Felix från ett grupparbete på grund av hans politiska åsikter varit olagligt, eftersom det strider mot principerna för hur offentlig verksamhet ska bedrivas. Beslutet fattades av avdelningschefen Magnus Brenning.

"Åtgärden är en allvarlig kränkning av Felix grundlagsskyddade rättigheter och utgör tjänstefel. ... Det inträffade kommer att föranleda en JO-anmälan från Felix sida", står det avslutningsvis i brevet.

Fria Tider har sökt Annelie Fredriksson för en kommentar men enligt KTH har hon "varit på semester" sedan förra veckan.

Youtube, som ägs av Google, har i efterhand censurerat Fria Tiders klipp med ljudinspelningarna. En längre version av ljudklippet med KTH-företrädarna finns här.


Nyheter från förstasidan

Alla invandringskritiska tidningar blir av med mediestödet

Nya Tider, Bulletin, Insikt24 med flera. Går miste om bidragen med nya mediestödet, som presenteras idag.0 

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.