Faktaförbudet på KTH

JO-anmälan inlämnad mot KTH: "Har kränkt Felix yttrandefrihet"

Publicerad 26 april 2018 kl 15.14

Inrikes. Ingenjörsstudenten Felix har idag anmält KTH till Justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälan har högskolan kränkt Felix grundlagsstadgade rätt till yttrandefrihet.

Gilla artikeln på Facebook

Fria Tider har i en rad artiklar granskat fallet med studenten Felix, som nyligen hotades med av­stäng­ning från KTH efter att utanför skoltid ha tagit fram ett fakta­blad om invan­dring.

Högskolan valde i samband med att ärendet uppmärk­samma­des att backa och lägga ner sitt disciplin­ärende. Men nu har Felix anmält KTH till JO.

"Skolan har brutit mot de principer om saklighet, objektivitet och lika­behandling som gäller inom all offentlig förvaltning, samt mot den rätt till åsikts- och yttrande­frihet som regeringsformen tillför­säkrar enskilda gentemot det allmänna", skriver Felix advokat Carl Ridder­stråle i anmälan, som lämnades in idag och kan läsas här.

Enligt anmälan borde ingen utredning mot Felix alls ha inletts eftersom han "inte hade agerat på något sätt som kunde föranleda disciplinär åtgärd" enligt högskoleförordningen. Studenten uppges också ha blivit negativt särbehandlad på grund av sina politiska åsikter genom att han stängdes av från ett pågående grupparbete.

"En social katastrof för Felix"
Att två KTH-medarbetare i samband med en föreläsning inför andra studenter anklagade Felix för att ha brutit mot KTH:s regelverk innebar enligt advokaten "en social katastrof för Felix".

"Efter att hans agerande hade fördömts av KTH:s personal tog hans studiekamrater ställning mot honom. Rykten började spridas och han blev utfryst av övriga studenter på skolan."

Vidare var studievägledare Annelie Fredrikssons anmälan om misstänkt disciplinär förseelse ogrundad, enligt Ridderstråle. I ett inspelat samtal med Felix som Fria Tider publicerat förklarade Fredriksson att hon i själva verket inte ansåg att Felix borde anmälas, men att hon ändå valde att anmäla honom eftersom ”medierna har varit på KTH”.

– Vad tror du händer med mig om jag inte gör det här? frågade hon.

Uttalandena är enligt JO-anmälan "anmärkningsvärda".

"Myndighetsutövning får inte påverkas av att tjänstemän är oroliga för att kritiseras i media eller vilka konsekvenserna för deras egen del kan bli."

Slutligen konstateras att KTH "kränkt Felix yttrandefrihet".

"Anmärkningsvärd okunskap"
"KTH har ingen rätt att diktera vilka åsikter skolans studenter får ge uttryck för. Så länge studenterna håller sig inom lagens råmärken står det dem fritt att säga eller skriva vad de vill, alldeles oavsett vad som står i skolans värdegrund. Det finns inte heller något förbud mot att uttrycka åsikter som kan göra andra upprörda. Att en åsikt upplevs som kontroversiell och väcker upprördhet innebär inte att någon har kränkts eller trakasserats."

Enligt JO-anmälan har KTH:s personal under ärendets handläggning "uppvisat en anmärkningsvärd okunskap om de regler som en myndighet har att följa".

"Konsekvenserna har för Felix del blivit att han har stängts av från ett grupparbete, frysts ut av sina kurskamrater och tvingats leva med hotet om disciplinära åtgärder hängande över sig under de cirka fyra månader som KTH har ägnat åt att utreda om han ska bestraffas för sina åsikter."

"Det inträffade väcker allvarliga frågor om huruvida KTH respekterar studenternas demokratiska fri- och rättigheter".


PK-avhoppare förklarar läget i bok om evolution. Genetiken visar att mänskligheten kan delas upp i raser med olika egenskaper, menar han.31 Plus

Forskarna om plötsliga ombytet. Omvälvande händelse runt 1000 f.Kr. förklarar religiösa tabut.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Chefsåklagare: "Akut" risk att terrorister invandrar till Sverige – för att slippa straff

Vädjar om att de milda svenska terrorlagarna skärps. Riksdagen vill förbjuda deltagande i "rasistiska" organisationer – men inte i terrororganisationer som IS.0 

Ekonominyheter

Köper jätteannonser mot "bankmaffia"

Slaget om silverpriset fortsätter.. Småsparare köper nu annonser mot prisdumpande blankare i banksektorn.0 

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Slipper svara – varje gång. Ordföranden ingriper så fort banken får en svår fråga från Fria Tiders chefredaktör Widar Nord.0 

"Sveriges Soros" förlorar tvist mot staten. Riskkapitalisten Gabriel Urwitz, 71, tvingas punga ut igen.0 

Vetenskap

Corona ökar risken att föda för tidigt. Gravida kvinnor läggs till som riskgrupp.0 

Populär kemikalie ger barn lägre IQ. Finns överallt – först nu har den undersökts.0 

Kultur