Faktaförbudet på KTH

JO-anmälan inlämnad mot KTH: "Har kränkt Felix yttrandefrihet"

Publicerad 26 april 2018 kl 15.14

Inrikes. Ingenjörsstudenten Felix har idag anmält KTH till Justitieombudsmannen, JO. Enligt anmälan har högskolan kränkt Felix grundlagsstadgade rätt till yttrandefrihet.

Gilla artikeln på Facebook

Fria Tider har i en rad artiklar granskat fallet med studenten Felix, som nyligen hotades med av­stäng­ning från KTH efter att utanför skoltid ha tagit fram ett fakta­blad om invan­dring.

Högskolan valde i samband med att ärendet uppmärk­samma­des att backa och lägga ner sitt disciplin­ärende. Men nu har Felix anmält KTH till JO.

"Skolan har brutit mot de principer om saklighet, objektivitet och lika­behandling som gäller inom all offentlig förvaltning, samt mot den rätt till åsikts- och yttrande­frihet som regeringsformen tillför­säkrar enskilda gentemot det allmänna", skriver Felix advokat Carl Ridder­stråle i anmälan, som lämnades in idag och kan läsas här.

Enligt anmälan borde ingen utredning mot Felix alls ha inletts eftersom han "inte hade agerat på något sätt som kunde föranleda disciplinär åtgärd" enligt högskoleförordningen. Studenten uppges också ha blivit negativt särbehandlad på grund av sina politiska åsikter genom att han stängdes av från ett pågående grupparbete.

"En social katastrof för Felix"
Att två KTH-medarbetare i samband med en föreläsning inför andra studenter anklagade Felix för att ha brutit mot KTH:s regelverk innebar enligt advokaten "en social katastrof för Felix".

"Efter att hans agerande hade fördömts av KTH:s personal tog hans studiekamrater ställning mot honom. Rykten började spridas och han blev utfryst av övriga studenter på skolan."

Vidare var studievägledare Annelie Fredrikssons anmälan om misstänkt disciplinär förseelse ogrundad, enligt Ridderstråle. I ett inspelat samtal med Felix som Fria Tider publicerat förklarade Fredriksson att hon i själva verket inte ansåg att Felix borde anmälas, men att hon ändå valde att anmäla honom eftersom ”medierna har varit på KTH”.

– Vad tror du händer med mig om jag inte gör det här? frågade hon.

Uttalandena är enligt JO-anmälan "anmärkningsvärda".

"Myndighetsutövning får inte påverkas av att tjänstemän är oroliga för att kritiseras i media eller vilka konsekvenserna för deras egen del kan bli."

Slutligen konstateras att KTH "kränkt Felix yttrandefrihet".

"Anmärkningsvärd okunskap"
"KTH har ingen rätt att diktera vilka åsikter skolans studenter får ge uttryck för. Så länge studenterna håller sig inom lagens råmärken står det dem fritt att säga eller skriva vad de vill, alldeles oavsett vad som står i skolans värdegrund. Det finns inte heller något förbud mot att uttrycka åsikter som kan göra andra upprörda. Att en åsikt upplevs som kontroversiell och väcker upprördhet innebär inte att någon har kränkts eller trakasserats."

Enligt JO-anmälan har KTH:s personal under ärendets handläggning "uppvisat en anmärkningsvärd okunskap om de regler som en myndighet har att följa".

"Konsekvenserna har för Felix del blivit att han har stängts av från ett grupparbete, frysts ut av sina kurskamrater och tvingats leva med hotet om disciplinära åtgärder hängande över sig under de cirka fyra månader som KTH har ägnat åt att utreda om han ska bestraffas för sina åsikter."

"Det inträffade väcker allvarliga frågor om huruvida KTH respekterar studenternas demokratiska fri- och rättigheter".


Egentligen är de intoleranta personer som spelar toleranta. Svenskar måste våga stå upp mot "galenskapen" och rasistanklagelserna, enligt tv-profilen.0 Plus

"Svenska kvinnor är bara bra till en sak." Fick PUT efter första våldtäktsförsöket – nu döms han för fler attacker.0 Plus

Kvinnans fräcka attack – mitt på gatan. "En sak att hantera coronaviruset, men i kombination med berikning blir det en helt annan sak."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Statlig lånegaranti till företag

Extra ändringsbudget klubbad. Regeringen ska ge kreditgarantier på 100 miljarder kronor.0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Mer från Inrikes

Vetenskap

Svenska forskare tar reda på om corona sprids i luften. Tros smitta via aerosoler – små luftburna partiklar.0 

Kultur

Jonas Gardell fortsätter turnera – pressar ner åhörarna till 499. Stenrike vänsterkomikern får hård kritik för coronadraget.0