Spänningarna i Europa

Regeringen vill få rätt att öva krig utomlands

Publicerad 26 december 2015 kl 13.23

Inrikes. Regeringens befogenhet att sända svensk trupp för övning utomlands är hittills begränsad till fredsfrämjande verksamhet. Men nu vill regeringen få befogenhet att även delta i krigsfrämjande verksamhet utan riksdagens godkännande.

Gilla artikeln på Facebook

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet ska ändras.

Förslaget innebär att regeringen får rätt att sända väpnad trupp utomlands för övning och annan utbildning som ska omfatta "all slags övning" och annan utbildning inom ramen för internationellt samarbete.

Den nuvarande begränsningen av regeringens beslutsbefogenhet till övningar och annan utbildning för fredsfrämjande verksamhet tas bort.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.


Video: Skulle återförenas med sin mor efter sju år. Då angrep 15-åringen henne med sparkar – för att försvara pappans "heder".0 Plus

Asylkaoset

Afghanen dödade ung student när han misslyckades med att vålda henne. Vänsterextremister skrek "rasistpack!" åt ungdomar som protesterade mot bestialiska mordet.0 Plus

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Bogvisiret var en bluff. Widar Nord om varför Estoniabilderna är århundradets avslöjande.0