Bostadsbubblan
De höga priserna på bostäder oroar Riksbanken.

Riksbanken kräver att regeringen "omedelbart" inför amorteringskrav, minskat ränteavdrag, lånetak

Publicerad 5 december 2015 kl 11.11

Ekonomi. Dagens höga värderingar av bostäder och höga skuldsättning hos hushållen ökar riskerna i den svenska ekonomin. En allvarlig ekonomisk störning, som ett fall i bostadspriserna, skulle därför kunna få stora konsekvenser, skriver Riksbanken i sin stabilitetsrapport. Nu kräver myndigheten att regeringen "omedelbart" vidtar en rad åtgärder för att stoppa lånetillväxten.

Dela artikeln

För att göra hushållen mindre sårbara och minska riskerna med den höga skuldsättningen krävs en kombination av åtgärder, som förändringar av ränteavdraget och införande av amorteringskrav och skuldkvotstak, menar Riksbanken. Även banksystemet pekas ut som sårbart och behöver stärka sin motståndskraft.

De svenska storbankerna uppvisar hög lönsamhet och deras kunder har god betalningsförmåga, enligt rapporten. Men samtidigt är det svenska banksystemet stort och tätt sammanlänkat. Dessutom har de svenska storbankerna en hög andel marknadsfinansiering, varav en stor del är i utländsk valuta, samt en låg andel eget kapital i förhållande till sina tillgångar. Det gör att banksystemet, och det finansiella systemet som helhet, är känsligt för olika ekonomiska störningar.

Priserna på bostadsmarknaden är idag ovanligt höga, skriver Riksbanken och konstaterar att det innebär att sannolikheten för ett prisfall ökat. Tillsammans med en allt högre skuldsättning i hushållssektorn, har det gjort hushållen, de finansiella instituten och det finansiella systemet som helhet mer sårbara. Vid en allvarlig ekonomisk störning skulle konsekvenserna för svensk ekonomi kunna bli stora.

"Reformer på bostadsmarknaden som skapar en bättre balans mellan utbudet av och efterfrågan på bostäder kan bromsa uppgången i bostadspriserna och därmed också skuldsättningen. Det behövs också reformer som minskar hushållens vilja att skuldsätta sig, såsom ett gradvis minskat ränteavdrag och lånebegränsande åtgärder som amorteringskrav och skuldkvotstak. Riksbanken anser alltså att det omgående behövs en kombination av åtgärder som både dämpar nyutlåningen och minskar riskerna med befintliga lån", sammanfattar myndigheten i ett skriftligt uttalande.


Ekonominyheter

Ny kartläggning: Här får du mest sommarstuga för pengarna

Hela listan.. Billigaste platserna – och tipsen för att förverkliga stugdrömmen.0 Plus


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.