Slaget om kontanterna

Riksbanken vill förbjuda kontantfritt

Publicerad 31 oktober 2023 kl 16.25

Ekonomi. Sveriges Riksbank kritiserar regeringens betalningsutredning för att vara otillräcklig och ger nu en rad förslag på hur kontanter ska kunna räddas – och i vissa fall återinföras – som allmänt accepterat betalmedel i Sverige. En generell skyldighet att acceptera kontanter vid fysiska försäljningsställen är ett av dem.

Dela artikeln

Regeringens utredare Anna Kinberg Batra (M) föreslår endast en symbolisk skyldighet att ta emot kontanter för den som tar emot betalningar för skatter, avgifter och receptbelagda läkemedel.

Men det är Riksbanken inte nöjd med.

"Redan idag finns sådana problem med kontanterna och kontanthanteringen att det finns skäl att omgående skärpa lagstiftningen för att säkerställa kontanternas ställning och tillgången till kontanttjänster", skriver Riksbankens direktion i ett remissvar till regeringen.

"Om staten avvaktar till dess att kontanterna och kontanttjänsterna fasats ut ännu mer skulle detta kunna leda till att utvecklingen gått så långt att det är för sent att sätta in åtgärder, eller att det finns risk för att aktörerna tvingas att backa tillbaka och återinvestera i utrustning och system", heter det vidare i svaret.

Enligt Riksbankens uppfattning ska alla som säljer livsnödvändiga varor och tjänster, som matvaror, drivmedel och apoteksvaror, som huvudregel vara skyldiga att ta emot kontanter på fysiska försäljningsställen.

Myndigheten konstaterar också att en generell skyldighet att ta emot kontanter på fysiska försäljningsställen skulle kunna införas.

"Att slå fast de kraven redan nu skulle inte innebära stora ingrepp i de relevanta näringsidkarnas verksamhet eftersom de flesta fortfarande accepterar kontanter", konstaterar Riksbanken vidare.

Riksbanken påminner även om att EU-kommissionen har lagt ett lagförslag som är mer långtgående än den svenska betalningsutredningens förslag och som, med vissa undantag, innebär att det blir obligatoriskt att ta emot eurokontanter för betalningar i euroländer. Regler om skyldighet att acceptera kontanter finns även i exempelvis dansk och norsk lagstiftning.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

Hushållen fortsätter hålla i plånboken

Konjunkturinstitutets nya prognos.. Lågkonjunkturen håller i sig även nästa år.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.