Bankernas utrensningar

Swedbank använder falska bevis mot Fria Tider

Publicerad 2 maj 2021 kl 16.23

Ekonomi. Swedbank ska få använda ett manipulerat dokument som bevis i sin tvist med Fria Tiders chefredaktör Widar Nord. Det har Stockholms tingsrätt kommit fram till, och beslutar nu att avslå en begäran från Widar Nord om att banken ska lämna in dokumentet i icke-manipulerad form.

Gilla artikeln på Facebook

Det omtvistade dokumentet är en loggfil som Swedbank försöker använda för att bevisa att Widar Nord har fått sitt bankkonto spärrat redan 2017 därför att han vägrade svara på bankens kundkännedomsfrågor. Ett påstående som enligt Widar Nord är en lögn från banken sida, men en lögn som det nu kommer att bli svårt att motbevisa.

– Det finns noteringar i den här loggfilen från hösten 2018 som visar att Swedbank ljuger, men Swedbank har klippt bort de noteringarna från dokumentet innan man gav in det som bevis, säger Widar Nord i en intervju med Kent Ekeroth på Samhällsnytt.

Tingsrätten har därefter avslagit Widar Nords begäran om att få ut samma handling i oredigerad form, en så kallad editionsbegäran. Motiveringen är enligt tingsrätten att den manipulerade handlingen "motsvarar de av Widar Nord begärda handlingarna", trots att de viktigaste noteringarna är bortklippta och trots att Swedbank själva erkänt i en tidigare inlaga att handlingen "inte [visar] samtliga de tillfällen kontakter förevarit mellan käranden och Banken".

– Tingsrätten var alltså skyldig att bifalla editionsbegäran, men har avslagit den ändå i syfte att skydda den här lögnhistorien från banken, säger Widar Nord till Samhällsnytt.

Swedbank uppger å sin sida i en inlaga till rätten att banken bestrider editionsbegäran eftersom den redan har lämnat ut "handlingar" som omfattas av editionsyrkandet. Huruvida man har lämnat ut samtliga handlingar som omfattas eller inte skriver man dock ej.

Banken påstod tidigare i processen att skälet till att man sagt upp Widar Nords konto var att Widar Nord hade lämnat motstridiga uppgifter till banken. När Widar Nord ville veta vilka uppgifter lät inte tingsrätten Swedbank svara, utan meddelade att banken skulle få "återkomma skriftligen" med svar, vilket banken sedan inte gjorde.


Nyheter från förstasidan

Här kollapsar ännu ett höghus i Gaza efter nya bombningar

Tredje i raden på ett dygn. Netanyahus kommentar: "Den som skjuter på oss blöder från sitt huvud." 0 

Ekonominyheter

Mycket bidrag i Teslas omsättning

Säljer "utsläppsrätter" istället för bilar.. Statliga subventioner bakom framgångssagan Elon Musk.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.