I SOU 2020:45 föreslår regeringens utredare att yttrandefrihetsgrundlagen inte längre automatiskt ska gälla för webbtv-sändningar.

Yttrandefrihet för webbtv-sändningar "ses över"

Publicerad 30 december 2020 kl 22.45

Media. Svenskar använder yttrandefriheten i webbtv-sändningar för att informera om händelser "som traditionella medier inte vill visa" och för att sprida "politiska budskap", varnar regeringens utredare i ett betänkande. Under hösten föreslogs ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen som ska inskränka det automatiska grundlagsskyddet för webbtv-sändningar så att det bara gäller traditionella mediebolag.

Dela artikeln

"En person som vill sprida ett budskap eller visa en händelse, som traditionella medier inte vill visa, har stora möjligheter att göra det med hjälp av plattformar för webbsändning", heter det i en expertrapport som regeringens tryck- och yttrandefrihets­kommitté har skickat till justitieminister Morgan Johansson (S).

Som exempel på problematiskt innehåll som idag skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen nämner rapporten webbsändningar av "olyckor" och "vadslagning" – men också sändningar av händelser "som traditionella medier inte vill visa" och av "politiska budskap".

I betänkandet föreslås också grundlagsändringar som kan försvåra arbetet för så kallade alternativa medier. Bland annat föreslås åtgärder mot tjänsterna MrKoll och Lexbase, som innehåller information om lagöverträdelser och som kan användas av alternativa medier och av allmänheten. Däremot nämns inte den betydligt mer omfattande tjänsten Siren, som drivs av AFA-veteranen Martin Fredriksson och mångmiljonären Robert Aschberg, som bara säljer sina tjänster till traditionella vänstermedier.

Enligt betänkandet bör grundlagen ändras så att det går att förbjuda alternativa medier som avslöjar bland annat "politikers sexuella läggning" och liknande "privat" information om makthavare.

"Såväl yttrandefrihetsaspekter som hänsynen till respekt för privatlivet kräver att olika avvägningar görs i ett sådant fall", skriver kommittén i betänkandet, som offentliggjordes innan höstens stora pedofilavslöjande om Fredrick Federley (C).

Helt omöjligt kommer det dock inte bli att göra webbtv-sändningar med grundlagsskydd även om man inte är ett etablerat mediebolag. Icke-traditionella nyhetsföretag och privatpersoner kan betala en avgift och ansöka om ett så kallat utgivningsbevis, och då gäller yttrandefrihetensgrundlagen även de sändningar som omfattas av utgivningsbeviset, på samma villkor som de traditionella mediebolagen kommer att ha automatiskt.


Nyheter från förstasidan

Expressen hängde ut gängkriminell som nazist – klandras

"Oförsvarlig publicitetsskada." Mannen var skinnskalle i skolan men tillhör idag den kriminella invandrarkulturen.0 

Ekonominyheter

Prognos: Bostadsbyggandet på fortsatt låga nivåer

Tecken på en liten vändning.. "Men vi är långt ifrån de nivåer som behövs."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.