Upphovsman: 
Regeringen

I SOU 2020:45 föreslår regeringens utredare att yttrandefrihetsgrundlagen inte längre automatiskt ska gälla för webbtv-sändningar.