Nord Stream-sabotaget

Åklagaren: Inget tyder på att Sverige var inblandat i Nord stream-sabotaget

Publicerad 7 februari 2024 kl 10.17

Inrikes. Åklagaren meddelar nu officiellt att den svenska förundersökningen om grovt sabotage mot Nord stream läggs ned. Detta eftersom "svensk jurisdiktion saknas".

Dela artikeln

Den 26 september 2022 genomfördes flera angrepp på internationellt vatten riktade mot de ryska Nord stream-gasledningarna.

Säkerhetspolisen övertog utredningen och kammaråklagare Mats Ljungqvist har därefter lett förundersökningen som rubricerats som grovt sabotage.

Förundersökningens primära syfte har varit att undersöka om svenska medborgare varit inblandade i gärningen och om svenskt territorium använts för att genomföra gärningen och därmed riskerat att skada svenska intressen eller Sveriges säkerhet.

"Inget tyder på att Sverige varit inblandat"
Redan igår avslöjade tyska medier att den svenska utredningen skulle läggas ned, vilket nu bekräftas, Förundersökningen har enligt åklagaren nått ett sådant läge att myndigheterna har god bild av händelsen och att det "inte har framkommit någonting som tyder på att Sverige eller svenska medborgare varit inblandade i attentatet som skedde på internationellt vatten", enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

– Förundersökningen har varit systematisk och noggrann. Bland annat har ett stort antal fartygsrörelser analyserats i syfte att förstå vad som har hänt. Utöver det har en omfattande brottsplatsundersökning genomförts och ett flertal förhör har hållits i ärendet. Mot bakgrund av den lägesbild som vi nu har kan vi konstatera att svensk jurisdiktion saknas, säger Mats Ljungqvist.

Åklagaren lyfter fram samarbetet med flera svenska myndigheter.

– Jag vill särskilt framhålla den snabba och effektiva insats som den svenska marinen och Kustbevakningen genomförde i syfte att säkra brottsplatsen. Utan deras insatser hade myndigheterna inte kunnat nå det utredningsläge som vi nu har nått fram till, säger Mats Ljungqvist.

Vidare har det skett ett internationellt samarbete med flera länder.

– Vi har haft ett gott internationellt samarbete med flera länder, framför allt Danmark och Tyskland, där vi kontinuerligt delat information och lägesbilder. Vi har haft ett fördjupat samarbete med den förundersökning som bedrivs av tyska myndigheter. Inom ramen för detta rättsliga samarbete har vi kunnat överlämna material som kan användas som bevisning i den tyska förundersökningen, säger Mats Ljungqvist.

Han fortsätter:

– Den tyska förundersökningen fortsätter och på grund av den sekretess som råder för internationellt rättsliga samarbeten kan jag inte ytterligare kommentera det samarbete som har skett. Jag kommer med hänvisning till detta inte heller kunna kommentera något ytterligare kring den svenska utredningens slutsatser eller kommentera eventuella misstänkta personer i den svenska utredningen, säger Mats Ljungqvist.

"Sammanfattningsvis har den svenska förundersökningen kunnat avföra samt bekräfta omständigheter som sammantaget leder till slutsatsen att det inte längre finns anledning att fortsätta den svenska förundersökningen eftersom det kan antas att svensk domstol saknar jurisdiktion", skriver Åklagarmyndigheten.


Nyheter från förstasidan

Staten tar över pendeltågen i Stockholm efter kaos

Nödavtal med SJ träder i kraft imorgon. "Successivt kommer resenärerna att märka förbättringar".0 

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.