Även brottslig verksamhet kan beskattas

Publicerad 13 mars 2024 kl 11.10

Lag & Rätt. Kammarrätten har kommit fram till att det är möjligt att inkomstbeskatta resultatet av brottslig verksamhet, vilket skiljer sig från hur man tidigare har bedömt frågan i flera fall. Ifråga om mervärdesskatt har kammarrätten dock funnit att beskattning inte kan ske i detta fall.

Dela artikeln

Brottsligheten har bestått i hjälp med fusk vid högskoleprovet.

– När det gäller inkomstskatt finns det inga principiella hinder mot att bedöma frågor om skatteplikt m.m. utifrån sedvanliga kriterier, säger Roger Gavelin, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Jönköping, i ett uttalande.

Nu visas flera av målen åter till förvaltningsrätten för prövning av inkomstbeskattningsfrågor och annat som inte har behandlats i första instans. Skillnaden i behandling mot mervärdesskattesystemet beror på att det är olika regelverk. På grund av EU-rätten kan mervärdesskatt endast tas ut om den brottsliga verksamheten konkurrerar med lagliga alternativ, i det här fallet studiehjälpstjänster i allmänhet.

– Vi ser det som uteslutet att genomsnittskonsumenten skulle ställa alternativen mot varandra, säger Roger Gavelin.

Målen kan komma att överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.


Efter snyftreportaget i GP. Joakim Lamotte ställde kompletterande fråga till jättefamiljen.0 Plus

Fyra i matchfixningshärva. Allsvenskan-matchen var uppgjord på förhand.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Just nu: Israel bombar Iran

Hämnden. Även mål i Irak och Syrien bombas, enligt uppgift.0 

Ekonominyheter

Skattesubventionerade "serverhallar" var bitcoinfabriker

Nya cirkusen kring politikernas skandalsatsning.. "Hur mycket pengar den här sedelpressen spottat ut i tillgångar, det vet vi inte."0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.