Upphovsman: 
Yvwv

Robert Aschberg menar att "Trolljägarna" är viktigare än någonsin.