Upphovsman: 
Kriminalvården

Kostar på. Fängelset i centrala Kalmar.