Joe Biden och Stefan Löfven.

"Förrevolutionär situation med Biden vid makten"

Publicerad 8 november 2020 kl 17.22

Opinion. Valkuppen mot Donald Trump kan innebära att vi står inför en historisk förändring av USA med stora konsekvenser för den västerländska civilisationen. Risken för en framtida folkresning är inte obetydlig, skriver Dan Ahlmark.

Gilla artikeln på Facebook

Följande artikel skrivs som om Trump förlorar presidentvalet, vilket förhoppningsvis inte sker. Att denne historiske president till slut besegras av etablissemangen och kulturmarxistiska krafter är inte troligt, men kan vara möjligt beroende främst på (a) den mediesituation, som vi har i USA, (b) de enorma resurser, till exempel finansiella, som både de amerikanska och internationella etablissemangen förfogar över, (c) demokratiska partianhängare inom främst justitiedepartementet, FBI och vissa säkerhetsorgan, samt (d) fanatismen hos de kulturmarxister som delvis tagit makten över det så kallade demokratiska partiet.

Valkuppen mot Trump är den logiska kulmen på den mjuka kupp som bedrivits mot honom sedan 2016. Eftersom Demokraterna inte heller detta år accepterar ett presidentval som går dem emot skapar detta en ödesdiger situation. Om sanna valresultat inte accepteras, är alternativet en återgång till tidigare sätt att tillsätta statsledningar: genom våld. Om inte dagens situation gällande rösträkningen i olika stater löses opartiskt och enligt traditionella legala normer, är det bara att konstatera att USA befinner sig i en förrevolutionär situation. Eftersom grundlagsfäderna såg medborgarnas rätt att inneha vapen som ett medel att hindra en diktatorisk regim, är risken i framtiden för en folkresning inte obetydlig.

Trumps förlust i det amerikanska presidentvalet skadar världens frihetliga rörelser enormt. Verkningarna gällande ekonomi, klimatpolitik, politisk globalism och mänsklig frihet är vittgående. Eftersom vänstern har målet att transformera USA till ett helt annat land, påverkar kuppen också det världspolitiska skeendet. USA kommer att kraftigt försvagas, och diktaturerna i världen förstärks avsevärt. Kina får nu åter en möjlighet att gripa det ekonomiska ledarskapet i världen, och EU och FN uppmuntras att snabbare genomföra sina planer på en allmän avveckling av nationell bestämmanderätt.

Skälen till att den svagaste presidentkandidaten under minst ett århundrade har vunnit över den skickligaste sedan andra världskriget grundas på en längre kulturell och politisk utveckling i USA. Den sedan länge pågående indoktrineringen av ungdomar i skolor och på universitet leder till att många yngre amerikaner fått en positiv syn på både traditionell socialism och kulturmarxism. Vänstervridningen inom radio och TV i kombination med mediekoncentrationen har medfört att 90–95 procent av amerikansk press och TV sedan 2016 oavbrutet kritiserat Trump och bland annat marknadsfört bluffen om "Russia collusion", riksrättsåtalet och många påhittade skandaler. Och detta har kraftigt påverkat delar av valmanskåren. Sociala mediers vidsträckta censur av högeråsikter har avsevärt försvagat och på slutet hindrat möjligheterna att använda Twitter m.m. för att uttrycka frihetliga åsikter. Den radikala vänsterns styrka inom det demokratiska partiet visades bland annat genom dess förmåga att påverka partiets ideologiska plattform före konventet. Många på lägre nivåer inom partiet framför rätt öppet socialistiska åsikter. Det hat som massmedia piskat upp mot Trump är nu mycket fördelaktigt för extremisterna.

Det amerikanska etablissemanget på nästan alla områden – i vissa delar säkerligen beroende på mediesituationen – stödjer presidentens motståndare. Det internationella etablissemanget, inklusive viktiga multinationella organisationer som FN och EU, vet att Trumps nationalistiska politik nu är deras största hinder för att i dagsläget realisera politisk globalism. Denna innebär ju att multinationella organisationer successivt övertar den politiska makten från nationerna. Detta främjar också en handelspolitik, som favoriserar multinationella företag oavsett konsekvenserna för länders befolkningar. Trumps politik påverkar många biljoner dollar i världshandeln och till USA:s fördel. Följdriktigt har multinationella företag från hela världen sannolikt ekonomiskt kraftigt stött demokratiska kandidater i valet.

En del demokratiska senatskandidater har i år haft väldiga belopp att disponera men har vanligen misslyckats. Motståndaren till Lindsey Graham (ordförande i senatens justitieutskott) disponerade ca 100 miljoner dollar liksom motståndaren till majoritetsledaren Mitch McConnell. Sådana belopp för att eliminera enskilda senatorer kan betyda att även utländska stater (via olika företag) också hjälpt Demokraterna. Många har skäl för detta och främst Kina. Men sedan har individuella miljardärer såsom Soros sedan länge varit generösa att exempelvis finansiera uppbyggnaden av den organisatoriska och personella infrastruktur som möjliggjort kuppen.

Den handelspolitik, som Trumps "America First""-politik innebär, hindrar exempelvis många multinationella företag att genom lokalisering till exempelvis Kina prismässigt slå ut amerikansk produktion och exportera produkterna rätt fritt till USA. Trumps inledda politik att genom påverkan av olika slag omlokalisera amerikanska företags underleverantörskedjor till andra länder än Kina och att skära ned den kinesiska exporten till USA kommer nu till väsentliga delar inte att genomföras. Kina kommer åter växa snabbt och dess ekonomiska styrka kommer successivt att kraftigt öka landets politiska inflytande i världen.

Biden/Harris ekonomiska politik kommer samtidigt att försvaga USA. Den avsedda politiken för skatter, energi och till exempel klimat drar successivt ned tillväxten och ökar arbetslösheten kraftigt. Ändringarna i handelspolitiken kommer att införas sakta med tanke på att amerikaner idag allmänt förstår de förödande negativa konsekvenserna av tidigare presidenters frihandelspolitik.

Demokraternas valmanifest från konventet var det radikalaste man någonsin formulerat. Det är fullt med så kallade goda avsikter men har få kvantitativa mål och prioriteringar. Det ger därför en stor frihet för presidenten att genomföra en dold agenda som man inte kunde visa väljarna före valdagen. Det demokraterna nu skyndsamt kommer att försöka genomföra är godkännande av uppehållstillstånd och en snabb väg till medborgarskap för tiotals miljoner illegala invandrare. Fortsatt hög legal immigration förstärker sedan den majoritet, som legaliseringen av de illegalt boende i USA skapar. Detta kommer att skapa en politisk majoritetsställning, som kan vara i generationer.

Att den republikanska majoriteten i senaten överlever det uppenbara valfusket i ett antal stater blir avgörande för många förslag från den demokratiska presidenten. Det gäller exempelvis författningsförändringar. President Roosevelts försök att öka antalet ledamöter i Högsta domstolen kommer nog att upprepas, eftersom den konservativa majoriteten i domstolen annars kommer att hindra många åtgärder. Man eliminerar därigenom den traditionella maktfördelningen mellan den exekutiva, legislativa och dömande makten. Försök att ändra konstitutionen i syfte att bortse från kravet att gällande presidentval strikt beakta representation från alla delstater kommer att genomföras. Inval av två nya delstater i unionen ger demokraterna fyra nya senatsplatser.

Demokraternas avsikt idag är att omvandla USA till en halvsocialistisk republik, där det offentliga kan på otaliga sätt påverka och styra ekonomin och andra samhällssektorer. Den traditionella friheten för medborgare och företagare kommer att begränsas avsevärt. De klara bristerna i det amerikanska valsystemet i många delstater kan alltså medföra att vi står inför en historisk förändring av USA med stora konsekvenser för den västerländska civilisationen.

DAN AHLMARK

Dan Ahlmark är jurist och ekonom. Han har en bakgrund inom svensk industri och har forskat vid EFI/HHS. Sedan 1980 är han konsult med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Förra året utkom han med boken Vakna upp! Dags att dö! om libertarianism och den civila välfärdsstaten på Realia förlag.


"Mest osmakliga jag sett." Medelålders kvinnor i tårdrypande dokumentär om vuxna afghanska "barnen".0 Plus

Nyheter från förstasidan

UD importerar fler afghaner idag

UD genomför ny "evakuering". Hur många som ska importeras är oklart.0 

Ekonominyheter

"Krisande" storbolag gjorde vinst på bidragspengarna

Volvo och Scania behåller bidragsmiljarderna.. Volvos ordförande Carl-Henrik Svanberg förklarar att han gör det på grund av lojalitet med makthavarna.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.