Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp

Gott om kritiska metaller i nordiskt urberg

Publicerad 22 september 2021 kl 11.24

Vetenskap. Nordiska myndigheter har mätt och upptäckt en stor potential för att utvinna kritiska metaller ur den nordiska berggrunden. I flera fall handlar det om metaller och mineral som är av central betydelse för utvecklingen av ny och energisnål teknik.

Gilla artikeln på Facebook

Metallerna kobolt och litium är kritiska för batteriindustrin tillsammans med mineralet grafit. Sällsynta jordartsmetaller är å sin sida fundamentala för motorer i elektriska fordon och generatorer i vindkraftverk.

Kobolt är även i övrigt en viktig råvara i det moderna samhället. Inom industrin är användningen mycket stor, och metallen är central i teknik för miljövänlig energi. Samtidigt är utvinningen i Europa mycket liten.

Flertalet av råmaterialen, inklusive kobolt, klassificeras idag som ”kritiska” inom EU, då de har mycket stor ekonomisk betydelse för europeisk industri och för att tillgången till dem är ytterst osäker, då de måste importeras från tredje land.

Den absoluta merparten av dem är metaller i mineral som utvinns i fyndigheter världen över. Europeisk produktion saknas mestadels i dagsläget.

Men en rapport från Sveriges geologiska undersökning, samt dess systermyndigheter i Norden, visar att de nordiska länderna har en god potential för produktion av flera av dessa råmaterial baserat på befintlig kunskap.

De nordiska länderna har till dels en unik geologisk diversitet och en gruv- och metallförädlingsindustri som ligger i framkant när det gäller ny miljövänlig teknik. Fördelningen mellan de olika länderna är dock ojämn, beroende på olika geologisk utveckling. Kunskapsläget för flera av dessa metaller och mineral varierar också, och är överlag lågt jämfört med för traditionella bas- och ädelmetaller.

Myndigheterna rekommenderar därför att nya undersökningar och forskning startas snarast, skriver de i ett pressutskick.


SD-topparnas kärlek allt annat än besvarad. Regeringen i Israel vägrar att ens vistas i samma rum som "nynazistiska" svenska partiet.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.