I Sverige står RFSL för kunskapen. Men i USA finns fler som erbjuder helt andra perspektiv.0

Effektivt mot beroende. En enda dos kan ge långvarig positiv effekt på akoholmissbruket, enligt nygammal forskning.0

Nyfödda barn har "ingen moralisk rätt till liv". Experter i etik kräver möjlighet till abort även efter födseln.0

Demokrati gynnar medelmåttiga och inkompetenta ledare. Stora delar av väljarkåren saknar förmåga att göra meningsfulla val.0

Ny sorts rasism upptäckt. Går ut på att man inte erkänner utsatta gruppers särrättigheter och specialförmåner, visar en färsk studie.0

Sidor

Prenumerera på RSS - Vetenskap