Stenen (t.v.) som nu hittats avbildades som "sten 6" i Ole Worms verk "Monumenta Danica" från 1643.

Vikingamonument har återfunnits efter 300 år

Publicerad 16 december 2020 kl 18.47

Vetenskap. I morse gjordes ett sensationellt arkeologiskt fynd vid grävarbeten utanför Ystad, meddelar Länsstyrelsen Skåne. En av Hunnestadsstenarna – som varit försvunnen i 300 år – hittades under en grävning inför en avloppsledning. Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900-talet och tillhör ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.

Gilla artikeln på Facebook

– Vi schaktade under grävningar för en avloppsledning i Ystads kommun när vi stötte på den här stenen vid bron över Hunnestadsån. Den låg med bildsidan upp och har uppenbarligen varit en del av brokonstruktionen, säger Axel Krogh Hansen, arkeolog på Arkeologerna som utför det arkeologiska arbetet i entreprenaden på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Hunnestadsmonumentet bestod av åtta stenar, varav tre bildstenar och två runstenar. Det fanns bevarat i början av 1700-talet, men försvann senare. Några av stenarna återfanns på markerna på Marsvinsholms slott på 1814. I dag står tre av stenarna på Kulturen i Lund.

– Att vi har hittat en av Hunnestadsstenarna är verkligen sensationellt, säger Britta Roos, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet, instämmer:

– Ett fantastiskt roligt fynd, som man inte trodde skulle inträffa. Den här stenen har varit borta så pass länge att vi trodde den var förstörd.

Stenen benämns som "sten 6" i monumentet och har en bild av en mytologisk figur.

– Det här fyndet kommer att ge oss mycket ny kunskap, inom flera områden, såväl konst- och religionshistoria som arkeologi, säger Magnus Källström.


Great Reset

"Great Reset", "Build Back Better"... Globala eliten påstås förbereda radikal dystopisk "ny världsordning" med Trump röjd ur vägen.0 Plus

Nya Sverigebilden

Den politiska korrektheten har sprängt alla gränser, enligt danska profilen. "Krävs fackmän inom psykiatrin" för att beskriva det politiska tillståndet i Sverige.0 Plus

Ekonominyheter

USA förbjuder banker diskriminera politiskt

"Folkvalda, inte banker, ska bestämma vad som är lagligt".. Nu skärper federala bankmyndigheten OCC rätten till bankkonto för amerikanska individer och företag.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.