File: 
Data: 
Upphovsman: 
Fredrik Magnussen/OU

Hjärnbarkens minskning i förhållande till ålder för högutbildade (blå kurva) och övriga (röd kurva).