Upphovsman: 
Wikipedia

Israels gränsstängsel mot Egypten.