Upphovsman: 
PIXABAY

RENÄSSANS: På slagfält under medeltiden och på sjukhus under mångkulturen tjänar skölden fortfarande sitt syfte.