Upphovsman: 
SDU

Jessica Ohlson, 25, valdes till ny ordförande för SDU i september.