Upphovsman: 
FT Grafik
Rättigheter: 

Tidningarna på Gotland tycker inte om Camilla Sandelius.