Upphovsman: 
Facebook/Malin Fyrberg

Medlemmarna filmar när de klipper sina medlemskort och lämnar SD.