Upphovsman: 
Privat
Rättigheter: 

INTE OKEJ: Efter att ha fått kännedom om faktabladet avbröt två lärare på KTH plötsligt en föreläsning och höll ett krismöte med klassen. "Jag utmålades som satan själv", säger Felix, som själv filmade händelsen.