Upphovsman: 
FT BILD

NEJ. UT: Någon ny amnesti för de illegala invandrare som omfattas av gymnasielagen är inte att vänta, enligt justitieminister Morgan Johansson.