Upphovsman: 
FT BILD

MENA-invandrare, här fotograferade av Fria Tider under ordinarie arbetstid i centrala Stockholm, missgynnas av kravet på vita inkomster.