Upphovsman: 
Stano Daniel

En polisman överser rivningen av ett tidigare lagligt romskt tiggarläger i Italien. Lägret revs efter att det börjat användas som nav för grov organiserad brottslighet.