Upphovsman: 
Youtube
Rättigheter: 

Maria Danielsson (SD) vägrar att avgå från sin post trots att hon röstades bort av medlemmarna.