Syrgasförbud på äldreboenden
Eva Lindberg är ordförande för regionstyrelsen i Gävleborg.

Gävleborg: Ingen på äldreboenden ska få hjälp med syrgas

Publicerad 21 april 2020 kl 18.13

Inrikes. Region Gävleborg har beslutat att covid-19-smittade som bor på äldreboenden inte ska få syrgas. Istället ska de behandlas med opioider som försvagar andningsfunktionen och leder till en bekvämare dödsprocess. Huvudanledningen uppges vara att personalen på dessa boenden saknar kompetens för att administrera syrgas.

Gilla artikeln på Facebook

Region Gävleborg kom den 17 april ut med direktiv vad gäller hjälp med syrgas till äldre personer som av någon anledning inte anses vara av tillräckligt god hälsa för att klara intensivvård. Regionen skriver:

"Syrgasbehandling vid palliativ eller kurativ vård i hemmet samt på SÄBO är inte aktuellt vid covid-19. I palliativ vård är sambandet mellan hypoxi och upplevd dyspné lågt, varför man bör följa symtomen snarare än syrgassaturationen. Oftast har opioider bättre symtomlindrande effekt än syrgastillförsel."

SÄBO är en förkortning för "Särskilda boenden för äldre", i dagligt tal äldreboenden. Samtidigt erkänner regionen genom att citera Läkartidningen att syrgasbehandling kan hjälpa många personer som är sjuka i covid-19 att överleva:

"Syrgasbehandling och intensivvård med respiratorbehandling förbättrar överlevnaden och chansen att bli helt frisk vid svår covid-19."

Anledningen till att de boende på äldreboenden i Gävleborg inte ska få tillgång till syrgas är att de anställda på dessa äldreboenden inte är tillräckligt kompetenta:

"Syrgas är ett läkemedel som ska ordineras och doseras i likhet med alla andra läkemedel. Syrgasbehandling kräver särskild teknik och utbildning både av patient och av personal. Behandlingen ges vanligen inom sjukhusvården. Undantag finns, bland annat vid vissa lungsjukdomar, där individuellt utprovad behandling kan ges utanför sjukhus. Behandlingen sätts in efter noggrann diagnostik, utprovning och utbildning av patient. Att sätta in syrgasbehandling utanför sjukhus utan ovanstående hantering är ej aktuellt."

Bild:

© Region Gävleborg

Utdrag ur det aktuella dokumentet.


Nyheter från förstasidan

Miljoner Hongkongbor ska erbjudas brittiskt medborgarskap

Boris Johnson öppnar för massivt kinesinflöde. "Vi ska omedelbart gå vidare för att de ska få den här möjligheten."0 

Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0