Svenskar allt bättre på att vägra källsortera

Publicerad 3 december 2023 kl 09.02

Inrikes. I en rapport från Naturvårdsverket framkommer att allt fler svenskar har tröttnat på att kladda med källsortering av sopor och numera slänger allt mer i kärlet för restavfall eller brännbart, vilket innebär en minskad materialåtervinning.

Dela artikeln

Jämfört med 2021 har året 2022 visat en nedgång i källsorteringen, rapporterar TT. Av de nio uppsatta målen för materialåtervinning av förpackningar lyckades man bara uppnå två, vilket är en minskning från fyra mål som nåddes året innan.

Trenden är tydlig när det gäller pappersförpackningar där bara 78 procent materialåtervanns under 2022, vilket innebär att materialåtervinningsmålet på 85 viktprocent inte uppnåddes. År 2021 uppnåddes däremot målet om 85 procent materialåtervinning.

Under 2022 användes närmare 1,3 miljoner ton förpackningsmaterial i Sverige vilket motsvarar ungefär 130 kilo per person enligt Naturvårdsverket. Papp, kartong och wellpapp var de mest använda förpackningsmaterialen och uppgick till över 60 kilo per person.

Pantburkar och glas var de avfallsformer som återvanns mest under fjolåret. Hela 89 procent av aluminiumburkarna återvanns, medan motsvarande siffra för glas var 86 procent.

Sedan 1870-talet har glasåtervinning förekommit i Sverige genom att glasbruken började återköpa kasserat glas från bryggerier för att återanvända det som råvara i tillverkningen av nya glasflaskor. Idag samlas glasförpackningar in i Sverige och skickas till Svensk Glasåtervinning utanför Örebro, som återvinner insamlat glas.


Nyheter från förstasidan

Uppgift: 77 döda i israelisk attack mot matkö

"Massaker." Offren ska ha väntat på att ta emot förnödenheter.0 

Ekonominyheter

Skjuter i höjden. En bitcoin kostar nu 62.000 dollar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.