Gängkriget

Väljarna ger grönt ljus till visitationszoner

Publicerad 31 mars 2024 kl 09.30

Inrikes. 63 procent av väljarna är för införandet av så kallade visitationszoner, enligt en mätning från DN/Ipsos. 25 procent är emot medan 12 procent är osäkra.

Dela artikeln

– Opinionen är väldigt tydlig, säger opinionsinstitutets analytiker Nicklas Källebring.

Vissa skillnader finns dock i väljarbasen. Yngre är mer negativa än väljare över 45 år, enligt DN.

Motståndet är även starkare bland invandrare än bland svenskar, enligt DN.

Förslaget går ut på att polisen ska kunna visitera personer inom problematiska områden i upp till två veckor utan konkret brottsmisstanke om det finns ”påtaglig risk” för sprängningar eller skjutningar där.

Den nya lagen ska träda i kraft senare i vår.

Fakta: Visitationszoner

Polismyndigheten ska få införa en säkerhetszon i ett visst område om det med hänsyn till en konflikt mellan grupper finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området, och åtgärden är av synnerlig vikt för att förebygga eller förhindra sådan brottslig verksamhet.

Polismyndigheten ska omedelbart publicera ett beslut om en säkerhetszon och informera om det på annat verksamt sätt, bl.a. för att säkerhetszonen ska få avsedd brottsförebyggande effekt och för att bidra till förståelse för åtgärden. Ett beslut om att införa en säkerhetszon ska som längst få gälla i två veckor, men ska kunna förlängas genom ett nytt beslut.

Den som beslutet angår ska, om beslutet gått honom eller henne emot, kunna överklaga det till allmän förvaltningsdomstol.

Källa: Regeringens förslag.


Nyheter från förstasidan

Ekonominyheter

USA:s inflation fortsätter öka – mer än väntat

Vänder uppåt igen.. Börserna faller och förväntningarna på räntesänkningar minskar.0 


Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.