Asylkaoset
Kontrollåtgärder från regeringen och EU gör att antalet asylsökare som kommer till Sverige minskar kraftigt.

Asylprognosen för 2016 halveras

Publicerad 25 juli 2016 kl 12.48

Inrikes. I sin nya prognos räknar Migrationsverket med mellan 30.000 och 50.000 asylansökningar i år. Det är en kraftig minskning jämfört med den förra prognosen, i vilken myndigheten räknade med 60.000 nya asylsökare under året.

Gilla artikeln på Facebook

Fler kontrollåtgärder från EU och enskilda medlemsländer leder till att allt färre tar sig in i Europa och vidare in i Sverige. Det visar Migrationsverkets senaste prognos för de närmaste åren.

– Med färre asylsökande till Sverige minskar också behovet av boendeplatser, och minskningen kommer troligtvis fortsätta under hösten, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket, i ett pressmeddelande.

Prognosen för antalet asylsökare år 2016 skrivs ned till mellan 30.000 och 50.000, och planeringsantagandet är att 34.500 personer varav 3.000 så kallade ensamkommande flyktingbarn söker asyl i Sverige under 2016.

Bedömningarna för 2017 är mer osäkra eftersom det ligger längre fram i prognosperioden, enligt Migrationsverket. Här ligger planeringsscenariot lite högre, cirka 51.000 asylsökande till Sverige varav 4.500 ensamkommande.

Kostnaderna på migrationsområdet beräknas också bli något mindre än tidigare beräknat, skriver Migrationsverket. Summan av anslagen beräknas nu till 52,6 miljarder. Den största effekten av att det nu kommer färre asylsökare kommer att märkas först i den senare delen av prognosperioden.

Framkomligheten på väg till och genom Europa fortsätter att begränsas på flera håll. EU:s överenskommelse med Turkiet och skärpta kontrollåtgärderna av den västra Balkanrutten har enligt prognosen varit de enskilt viktigaste faktorerna för att begränsa möjligheterna att nå Europa via Egeiska havet. Även id-kontroller och gränskontroller i Sverige och resten av Europa har försvårat möjligheten att söka asyl i Sverige.

Den svenska regeringens beslut om tillfälliga uppehållstillstånd innebär att regelverket under tre år kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner. Även detta kan leda till färre kommer att söka asyl i Sverige framöver, skriver Migrationsverket.

Även FN:s flyktingorgan UNHCR skriver kraftigt ner sin prognos för år 2016, från en miljon flyktingar och migranter förväntas nu 250.000 ta sig till EU via Turkiet.

Drivkraften att ta sig hela vägen till Sverige och Europa är dock fortsatt stark.

– Den internationella flyktingkrisen fortsätter, även om den blir mindre påtaglig för oss här i Sverige då färre människor kommer att nå våra gränser, säger Anders Danielsson, generaldirektör på Migrationsverket. 


Ekonominyheter

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.

Senaste huvudledare

Fria Tider: Ännu inte för sent. En kort men total nedstängning kostar minst, både i kronor och människoliv.0 

Vetenskap

8.400 år gammal hund hittad i Sölvesborg. Tros ha begravts med gravgåvor.0 

Kultur

Raskrav införs för att få Oscar för bästa film. Nya "mångfaldskriterier" måste uppfyllas.0