Upphovsman: 
Wikipedia

Hammarlövs kyrka från 1100-talet.