Upphovsman: 
Kustbevakningen

DU BETALAR: Svenska kustbevakningsbefäl transporterar illegala invandrare till Europa. Här landstiger en grupp oviserade somalier från Kustbevakningens fartyg Poseidon i Valentia, efter en resa som betalas av skattebetalarna.