Upphovsman: 
Bild

Den tyska tidningen Bild hade de läckta polisprotokollen som huvudnyhet på torsdagen.