Upphovsman: 
Facebook

GLÄDJETÅRAR: "Vi samlas idag, och vi är många. Jag känner tacksamhet, glädje. Lycka", skriver en av Moradis beundrare. Så sent som i februari släpptes den åldersbluffande och sexdömde afghanen ur förvaret – bland annat med hänvisning till hans popularitet i sociala medier, enligt Samhällsnytt.