Upphovsman: 
Anders Löwdin
Bildkälla: 
http://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/?cmskategori=startsida,lärare,cu,kru,sou